Ing. Kateřina Smutná, Ph.D.

pracovnice o vědu a výzkum

V Porubě žiju od roku 1999. Vystudovala jsem Vysokou školu báňskou, obor Chemické inženýrství. Nyní pracuji na Institutu environmentálních technologií VŠB-TU Ostrava jako vědecký pracovník.

V roce 2018 jsem kandidovala za Piráty do porubského zastupitelstva. Od roku 2019 jsem členkou Komise pro životní prostředí Rady městského obvodu Poruba.

Věřím, že technické vzdělání a znalost environmentální problematiky přispěje k profesionálnímu fungování Komise, a tím i k lepšímu prostředí v Porubě.

Zastávané funkce

Poruba

  • Komise: členka komise pro životní prostředí