Bc. Denisa Kučerová

Denisa žije v Ostravě 11. rokem. Je vdaná a má dceru.

Pracuje jako referent pro sport, ale má zkušenosti i ze zaměstnanosti a sociální problematiky.

Pirátská strana je jí velice blízká svým transparentním přístupem a liberální politikou a rovněž přístupem lidí, kteří tvoří tuto stranu

Poruba je její srdeční záležitost a chtěla by, aby se stala nejen místem pro studium a pro život, ale i místem pro zaměstnání. Zajímá se také o celkový rozvoj obvodu v oblasti kulturní, sportovní a udržitelné péče o zeleň.

Považuje za důležité dokončení důležitých staveb jako je rekonstrukce Domu kultury Poklad a Sportovního areálu Poruba (bývalý VOKD).

Zastávané funkce

Magistrát

  • Komise: členka komise pro sport

Poruba

  • Komise: členka komise pro strategické řízení, udržitelný rozvoj a MA21