Magistrát 2018 - Veřejný prostor a architektura

Ostrava by se měla stát místem, které bude pro její obyvatele i návštěvníky dostatečně atraktivní. Našim cílem je neustále kultivovat a oživovat veřejný prostor, a to především se zapojením veřejnosti jak laické tak odborné. Budeme usilovat o atraktivitu Ostravy prosazováním kvalitní architektury jako výsledku veřejných soutěží s účastí renomovaných architektů. Jak ukazují příklady Bilbaa a Katowic, moderní architektura je pro další rozvoj industriálních měst zcela klíčová.

Atraktivní veřejný prostor

 • Prosadíme zpracování kvalitního Manuálu veřejného prostranství, jak už je standardem v Praze nebo v západní Evropě. Tímto manuálem chceme definovat, která veřejná místa jsou problematická, a je nutné přednostně upravit. Současně zakotvíme povinnost konání architektonických a urbanistických veřejných soutěží.
 • Budeme řešit nejproblematičtější místa zmapovaná v rámci tzv. odborné plánovací dílny roku 2016 a vytvoříme mapu problematických míst i pro další části města.
 • Prosadíme realizaci designerské soutěže na městský mobiliář namísto zastaralých plastových košů, nevzhledných květináčů atd. Vytvoříme manuál městského mobiliáře, tak aby byla zachována jednotná koncepce a úroveň kvality.
 • Zajistíme kvalitní opravu chodníků v obytných zónách a na sídlištích, budeme vymáhat sankce z dřívějších smluv u nekvalitně provedené dlažby. V rámci manuálu veřejného prostranství budeme požadovat sjednocení povrchů a vzhledu vhodných pro konkrétní ulice dle významu a využití.
 • Budeme prosazovat dětská hřiště v obytných zónách a realizovat projekt mobilních dětských koutků.
 • Vyřešíme chybějící veřejné WC slevou z nájmu provozoven, které jsou v majetku města a které zpřístupní své toalety veřejnosti. Vybudujeme nová veřejná WC a podpoříme vznik přebalovacích a kojících koutků pro matky s dětmi v městských provozovnách.
 • Zajistíme efektivní a permanentní svoz odpadků z veřejných odpadkových košů. Budeme prosazovat zavedení inteligentních odpadkových košů na solární energii, které budou hlásit svou naplněnost.
 • Omezíme reklamní smog (nevzhledné reklamní tabule a stojany) vyhláškou města o regulaci reklamy.
 • Zatraktivníme Komenského sady – podpoříme vybudování architektonicky zajímavé kavárny s veřejnými WC, esteticky zajímavých piknikových míst, edukativního dětského hřiště a poznávací stezky. Zajistíme dostatečnou zásobu sáčků na psí exkrementy. Současně chceme upravit tok Ostravice při nábřeží tak, aby zde vznikly zátočiny vhodné pro život říčních živočichů.
 • Opravíme chodníky v sadu Milady Horákové a vypíšeme veřejnou soutěž na celkovou revitalizaci parku společně s řešením přístavby Domu kultury.
 • Trvalé umění ve městě (sochy apod.) budeme umisťovat pouze jako výsledek veřejné soutěže.
 • Budeme usilovat o revitalizaci Černé louky.
 • Vytvoříme aplikaci s GPS lokátorem za účelem poznávání zajímavých architektonických památek a soch ve veřejném prostranství. Budeme v rámci činnosti Ostravského informačního centra lépe propagovat památky, sochy ve veřejném prostranství, zajímavá místa či gastropodniky.
 • Zajistíme revitalizace zelených ploch v zastavěných oblastech jako prostředku pro snížení teploty v horkých dnech a pro snížení prašnosti.

Moderní architektura a opravené památky

 • Budeme podporovat výstavbu Moravskoslezské knihovny tzv. Černé kostky, přestavbu budovy historických jatek podle návrhu polského architekta R. Konieczneho a realizaci veřejné architektonické soutěže s mezinárodním obsazením nejen poroty pro dostavbu Domu umění či výstavbu koncertní síně Janáčkovy filharmonie.
 • Jsme proti výstavbě Vědecko-technologického parku na území Lesoparku Myslivna, rádi podpoříme výstavbu v jedné z alternativních lokalit.
 • Zakotvíme povinnost konání architektonických soutěží dle pravidel České architektonické komory a zapojíme odborníky v rámci komise města do procesu rozvoje výstavby, a do diskuze zapojíme iniciativy a laickou veřejnost.
 • Budeme usilovat o opravy památkově chráněných domů a prosazovat sankce za zanedbání oprav soukromými vlastníky.
 • Chceme společně s Vysokou školou báňskou a Ostravskou univerzitou hledat řešení pro budovu Ekonomické fakulty VŠB, budeme usilovat o zachování této fakulty nebo umístění jiné fakulty ve stávající budově, případně oslovovat potenciální nájemce ze sektoru soukromého školství.
 • Budeme intenzivně řešit soubor památkově chráněných budov Bachner, Ostravica-Textilia a také dořešíme rekonstrukci kulturního domu Poklad.
 • Budeme usilovat o vytvoření příspěvkové organizace po vzoru Institutu plánování a rozvoje (IPR Praha) a Kanceláře architekta města (KAM Brno) za účelem rozvoje kvalitního urbanismu a architektury mesta
Sdílení je aktem lásky