Magistrát 2018 - Školství a sport

Kvalitní vzdělání je investicí do dalších generací našich občanů a začíná právě na úrovních mateřských a základních škol. Piráti Ostrava vidí ve školách základ komunity, budovy i instituce by měly být ideálně propojeny s místní komunitou občanů a podílet se na životě v dané lokalitě. Sportovní aktivity budeme podporovat zejména u dětí a poskytneme podporu největším talentům. K tomu je zapotřebí vybudovat kvalitní sportovní zázemí, a to včetně podpory kvalitních trenérů a dalších osob pomáhajících rozvíjet sportovní činnosti mladších generací.

Vzdělání jako investice do nové generace a komunity

 • Snížíme byrokracii pro ředitele ZŠ a zavedeme transparentní výběrová řízení na ředitele ZŠ s preferencemi odbornosti a zkušeností u zájemců na tyto posty.
 • Podpoříme kulturní a sportovní aktivity v rámci škol (například navázání spolupráce mezi místními spolky a školou, občany v obvodu a rodiči dětí).
 • Podpoříme další vzdělávání učitelů (ve spolupráci s Ostravskou univerzitou).
 • Podpoříme efektivní výuku cizích jazyků, mediální a finanční gramotnosti, občanskou výuku s cílem zajistit dětem více pracovních i studijních možností.
 • Budeme podporovat talentované studenty v rámci dalších grantů.
 • Propojíme místní školy s firmami a podniky se snahou zefektivnit přípravu žáků pro praxi.
 • Podpoříme celoživotní vzdělávání, komunitní centra pro všechny věkové kategorie.
 • Budeme úzce spolupracovat s ostravskými univerzitami jako důležitým partnerem nejen v oblasti vzdělávání.

Podpora sportu

 • Podpoříme budování a rekonstrukci hřišť a areálů, kde mohou lidé trávit čas aktivním odpočinkem.
 • V rámci grantových výzev podpoříme sportovní kluby> a činnosti tak, abychom zajistili co největší různorodost sportovního vyžití i podpory profesionálních sportovců a soutěží.
 • Budeme i nadále spolupořadateli mezinárodních sportovní akcí, ale zejména chceme pořádat sportovní akce pro místní sportovce.
Sdílení je aktem lásky