Magistrát 2018 - Kultura

Kultura v Ostravě hrála vždy důležitou roli, ne nadarmo se Ostrava skoro stala Evropským městem kultury pro rok 2015. Budeme podporovat kulturu, která by měla být žánrově rozmanitá a kvalitní. Toto máme v úmyslu docílit pomocí spravedlivého rozdělování dotací komisí složenou převážně z odborníků.

Rozmanitá a kvalitní kultura pro všechny Ostravany

  • Zajistíme efektivní rozdělování dotací na kulturu, a to většinovou účastí odborníků v dotační komisi, jejíž složení bude až přidělení dotace anonymní, abychom předcházeli lobbingu a korupci. Zavedeme přidělování dotací dle přiměřeného rozpočtu, tzn. dle srovnatelnosti obdobného kulturního projektu či organizace. Každým projektem a dotovaným subjektem se bude dotační komise zabývat v rámci předchozí diskuze.
  • Podpoříme kvalitní akce rozprostřené do všech městských částí během celého kalendářního roku s cílem maximálně oživit veřejný prostor, tak aby se občané mohli aktivně celoročně zapojovat do kulturního života města.
  • Podpoříme mladé umělce (například spoluprací s Fakultou umění OU, Janáčkovou konzervatoří, uměleckými školami atp.).
  • Budeme preferovat lokální uměleckou činnost, spolky a kulturní projekty, amatérské činnosti spolků a neziskových projektů a projektů, které zlepšují image Ostravy před nabubřelými komerčními akcemi.
  • Zároveň se budeme dále snažit kulturně propojovat Ostravu s dalšími významnými kulturními centry.
  • Zjednodušíme proces přidělování dotací při zachování jeho transparentnosti.
  • Zpřísníme podmínky poskytování mimořádných dotací, a to podmínkou jejich výjimečnosti a posouzením odbornou komisí.
  • Budeme efektivně rozdělovat dotace na kulturu podle kvality a návštěvnosti akcí na základě vyhodnocování předchozího efektivního využití dotací.
  • Podpoříme další kulturní akce v ulicích města za účelem oživení prostoru (podpora buskingu, festivalů, studentských akcí apod.).
  • Podpoříme občanské kulturní aktivity v rámci participativního rozpočtu (například sousedské slavnosti apod.).