Magistrát 2018 - Doprava, parkování a cyklodoprava

Plynulá doprava a dostatečné kapacity parkovišť jsou předpokladem dobře fungujícího města. Naší snahou bude efektivní rozvoj dopravní obslužnosti a budování dostatečných parkovacích kapacit.

Bezpečná doprava

 • Zajistíme bezpečnost a pořádek ve veřejných dopravních prostředcích, a to umístěním kamer ve všech dopravních prostředcích DPO.
 • Na důležitých dopravních uzlech/zastávkách zajistíme přítomnost zaměstnanců DPO pro lepší informovanost cestujících, výpomoc starším osobám či dohled nad čistotou a pořádkem.

Dostatečné a efektivní parkování

 • Budeme usilovat o vybudování parkovacího domu ve vhodné lokalitě blízko Masarykova náměstí. V zastavěných oblastech rozšíříme počet parkovacích míst.
 • Budeme usilovat o rychlé odtahování autovraků.
 • Pro rezidenty a abonenty vytvoříme bezplatné parkovací zóny s poskytnutím volné časové kapacity pro návštěvy, tyto zóny budou ve vymezeném čase během pracovních dní zpoplatněné pro ostatní návštěvníky centra.
 • Kvalitní a přesná data, základ správných rozhodnutí. Vybudujeme a rozvineme systémy pro sběr dat o obsazení jednotlivých parkovacích míst. Tato otevřená data o využití parkovacích míst umožní vytvořit aplikaci, která uživatele snadno navede na volné parkovací místo bez zbytečného bloudění a ztráty času.
 • Zároveň umožníme online nákup R karet s jejich následným doručením.

Uvážený rozvoj dopravy nejen uvnitř města

 • Zasadíme se o co nejrychlejší dobudování Místecké. Ekonomické ztráty pramenící z nedostavění této důležité stavby stojí stát (a tedy i nás, občany) mnohem větší prostředky a každým dnem se tyto ztráty jen a jen navyšují.
 • Opravy infrastruktury budeme provádět koordinovaně, efektivně, ve spolupráci s krajem a ŘSD, aby nedocházelo k zablokování celých čtvrtí a opakovaným opravám v krátkém časovém intervalu.
 • Podpoříme smysluplnou elektrifikaci dopravy. Budeme zavádět elektrobusy a trolejbusy tam, kde to bude mít ekonomický a ekologický smysl. Budoucnost vidíme i v rozumně nastavených systémech pro sdílení elektrických vozidel. Podpoříme vybudování infrastruktury pro nabíjení v nových hromadných garážích.
 • Podpoříme rozvoj MHD jak v úrovni kvality vozového parku, tak ve zvýšení kvality služeb poskytovaných DPO. Zasadíme se o zlepšení pracovních podmínek pro zaměstnance v provozu a údržbě. Každý případný rozvoj infrastruktury budeme konzultovat s občany dotčených oblastí s dostatečným předstihem (již v ideové fázi).
 • Budování tramvajových tratí nesmí v žádném případě znamenat snižování počtu parkovacích míst či zvýšení hlučnosti nebo snížení komfortu pobytu – života ve městě.
 • Ve spolupráci se státem a krajem podpoříme rozvoj příměstských železničních linek. Prioritou je spojení s městy Havířov, Frýdek-Místek a Opava.
 • Budeme stavět nová propojení na místech, kde železniční a automobilová infrastruktura tvoří umělé bariéry pro svobodný pohyb po městě. V synergii s modernizací železničního uzlu Ostrava připravíme projekty různých přemostění, lávek atd. a tak zajistíme pohodlné bezbariérové propojení všech městských částí jak pro chodce, tak pro cyklisty. Prosadíme spojení centra s DOV tramvajovou dopravou, cyklostezkou a stezkou pro pěší. Budeme prosazovat spojení sídliště Fifejdy a centra města pro pěší, cyklisty a lidi na vozíku.

Kvalitní a rozvinutá cyklodoprava

 • Dokončíme síť cyklostezek v rámci stávající dopravní infastruktury, včetně cyklopřechodů a lávek spojující centrum města s ostatními částmi Ostravy.
 • Vybudujeme parkovací boxy na kola u sportovišť, úřadů, obchodních center atd.
 • Budeme dál rozvíjet spolupráci města s poskytovateli sdílení kol. V oblasti bikesharingu je třeba zajistit, aby odstavená kola neobtěžovala chodce.
Sdílení je aktem lásky