Pirátská aplikace Větrání bez jedů má novou funkci. Využije i data z nové měřící stanice v Hrušově.

Pirátská aplikace Větrání bez jedů má novou funkci. Využije i data z nové měřící stanice v Hrušově.

Ostrava, 2. března 2020 - Kvalita ovzduší trápí řadu obyvatel Ostravy. Jedním z nejproblematičtějších zdrojů znečištění jsou ostravské koksovny, jejichž problematice se jako Piráti dlouhodobě věnujeme. I proto jsme loni vyvinuli aplikaci Větrání bez jedů, která pomáhá zjistit, odkud vítr (a zápach s jedy) vane. Aplikaci jsme teď navíc rozšířili o informace o naměřených koncentracích polétavého prachu z měřících stanic z celého kraje. V Ostravě byla nedávno zprovozněna v pořadí již pátá měřící stanice v Hrušově, data tak budeme moci čerpat nově i odtud.

Koksovna Svoboda a Závod 10 Liberty Ostrava (býv. Nové Huti) jsou jedním z nejproblematičtějších zdrojů znečišťování, které zde máme. Z dostupných studií vyplývá např možný příspěvek pro benzo(a)pyren (prokázaný lidský karcinogen) v obytné zástavbě Přívozu nad hodnotou imisního limitu. Koksovny jsou rovněž zdrojem nepříjemného zápachu, který znepříjemňuje život jejich sousedům.

„Usilujeme o to, aby u koksovny Svoboda byla provedena rozptylová studie a studie zdravotních dopadů. V návaznosti na to rovněž o přezkum závazných podmínek provozu závodu tak, aby imisní koncentrace způsobené provozem závodu v obydlených oblastech, sousedících se závodem nepřesahovaly hodnotu imisního limitu. “

říká pirátský odborník na ovzduší a člen komise pro životní prostředí rady města Ostravy Václav Parchaňský.

V této souvislosti vítáme iniciativu města Ostrava a paní náměstkyně Šebestové, která ve spolupráci se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě zajistila provoz další měřící stanice kvality ovzduší, na ulici Stará cesta v Hrušově.

„Stanice bude monitorovat imisní příspěvek z koksovny Svoboda. Koksovna leží ve směru převládajícího proudění mezi existující stanicí v Přívoze a novou stanicí, bude tak možné zjistit její příspěvek k imisím v oblasti. Koksovny jsou problematickými zdroji i z pohledu toho, že se u nich emise některých látek dají stanovit pouze výpočtem. “

doplňuje Václav Parchaňský.

V rámci našich aktivit byla na podzim spuštěna webová aplikace Větrání bez jedů, ve které je možno zjistit, kam bude vítr z problematických zdrojů znečišťování nebo obtěžování zápachem v nejbližších hodinách foukat a přizpůsobit tomu tak svůj program. Nově jsou v aplikaci dostupná naměřená data koncentrace PM10 frakce polétavého prachu ze stanic imisního montoringu (po kliknutí na tlačítko „Naměřená“).

„Rozhodli jsme se vedle dat o směru větru zobrazovat v uplynulých hodinách naměřená data o koncentraci PM10 frakce polétavého prachu. Data získáváme jako otevřená data ze státní sítě imisního monitoringu. Pro PM10 jsme se rozhodli, protože se jedná o škodlivinu, která je z hlediska překračování imisních limitů problematická a zároveň se měří v reálném čase. Podobná data pro škodliviny, charakteristické např. pro koksárenství k dispozici nejsou měřena. Zobrazení časové řady v aplikaci je možné využít např. k tomu, aby se člověk mohl podívat, jak daleko znečištění dosahuje a jak se koncentrace vyvíjely v čase. “

dodává Václav Parchaňský a vyzývá případné dobrovolníky, kteří by se chtěli do podobných aktivit zapojit, aby se mu ozvali na adrese vaclav.parchansky@pirati.cz.

Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu