Vedení radnice Ostrava-Jih rozhoduje o budoucnosti obvodu od stolu, Piráti opakovaně volají po strategickém plánu

Vedení radnice Ostrava-Jih rozhoduje o budoucnosti obvodu od stolu, Piráti opakovaně volají po strategickém plánu

Ostrava, 14. března 2021 – Záměr prodeje prostoru naproti radnice Ostravy-Jihu pro developerské účely, záměr prodeje části pozemku na Horní ulici pro účely výstavby prodejny Lidl nebo záměr prodeje pozemku na Dubině basketbalovému klubu. To jsou jedny z projednávaných bodů, které budily emoce na březnovém zastupitelstvu městského obvodu Ostrava-Jih. Co mají společného? Rada je předkládá bez koncepce, bez předchozí diskuze s veřejností či opozicí, zastupitelé často nemají dostatek potřebných informací nebo dokumentaci a podklady pro rozhodování dostávají na poslední chvíli. Piráti přitom již od začátku volebního období volají po nutnosti strategického plánu obvodu, který by měl být samozřejmostí pro strategické řízení a smysluplný rozvoj Ostravy-Jihu. Strategické plánování ale očividně mezi priority největšího ostravského obvodu nepatří, vedení jeho potřebu dlouhou dobu bagatelizovalo, teprve nedávno začalo strategický plán připravovat, schvalovat by se měl v červnu.


Právě strategický plán rozvoje přitom může usnadnit komunikaci vedení obvodu a opozice, lépe definovat priority a předpokládaný vývoj Ostravy-Jihu v dlouhodobějším časovém horizontu a zlepšit informování veřejnosti o plánovaných investicích a směřování obvodu. Piráti jeho potřebu dlouhodobě prosazují a téměř na každém zastupitelstvu pokládají jako na kolovrátku místostarostovi Janu Dohnalovi, který má tuto oblast v gesci, stejný dotaz: „Jak to vypadá se strategickým plánem?“ Po téměř dvou letech výmluv, proč to nejde, začali radní teprve nedávno pracovat na jeho přípravě. I ke způsobu, jakým strategický dokument vzniká, mají ale Piráti připomínky.

„Již při zadávání veřejné zakázky a stanovení zadávacích podmínek pro zpracovatele strategického plánu se ukázalo, že rada nemá žádnou koncepci a dokument má být spíše rozpracovaným programovým prohlášením koalice. Neproběhla žádná široká komunikace napříč politickým spektrem, natož pak s veřejností, veškeré vize definuje rada obvodu. Dokument by měl zohledňovat primárně veřejné zájmy a rozvoj obvodu. Naše radnice ho ale bere spíše jako politický nástroj k prosazení svých zájmů a získání peněz, je totiž podmínkou mnoha dotačních titulů. Nicméně jsme rádi, že alespoň něco vzniká, potřeba strategického plánu se opět ukázala na posledním zastupitelstvu,“

říká předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů Pavlína Nováčková.

Ukázkovým příkladem je záměr prodeje pozemku v předprostoru radnice pro developerské účely, jehož schvalování provázela bouřlivá debata. Radní chtějí řešit neutěšený stav prostranství se sousoším prodejem pozemku za účelem výstavby administrativního centra. Piráti se dlouho dopředu marně domáhali dokumentace. Radnice si přitom nechala zpracovat analýzu MAPPA a k dispozici ji měla už měsíce, jen ji odmítala vydat zastupitelům předem, stejně jako stanoviska jednotlivých odborů. Součástí prodeje je umělecké dílo Miloše Axmana s názvem Komunisté/Památník budování socialismu, které budilo velké emoce již před zastupitelstvem na sociálních sítích, kde se místostarosta Dohnal vyjádřil, že „…by památník nejraději zboural, ale ať tam tedy zůstane“. To vyvolalo debatu mezi odbornou veřejností a ukázalo se, že v Ostravě chybí diskuze o nové roli či osudu některých uměleckých děl. I když téma některé koaliční strany využili k ideologické přestřelce, Piráti se domnívají, že politici by neměli komentovat uměleckou hodnotu či význam děl minulosti i současnosti. Na zasedání proto Piráti připomínkovali hlavně nedotažený návrh usnesení a důvodovou zprávu k nim. Takto podané (a bohužel následně schválené) usnesení nedává radě obvodu i případným developerům mantinely ani vzájemnou ochranu. Hranice prodejů, definované požadavky obvodu, to vše musí být jasné dříve, než se začne vyjednávat s možnými investory. Arogantní přístup ke zbytku zastupitelstva se projevil už tím, že web Seznam Zprávy vydal tiskovou zprávu radnice, kde se o plánovaném prodeji hovořilo jako o hotové věci, ještě před samotným zasedáním.

Na programu byl také záměr prodeje pozemku, na kterém se ještě před pár lety nacházela točna tramvají na Dubině. Zájemce, basketbalový klub Sportovní basketbalová škola, má v plánu na tomto místě vybudovat halu pro trénink i pořádání zápasů. Zatímco vedení obvodu navrhovalo záměr podpořit, pirátští zastupitelé spolu se skupinou dalších projevili ohledně plánovaného projektu obavy. Daná plocha se podle nich pro tento záměr nehodí jak po urbanistické, tak po dopravní stránce. Celou záležitost navíc nikdo nekonzultoval s obyvateli přilehlých bytových domů, které by tato výstavba významně ovlivnila. Ti se také o záměru dozvěděli na poslední chvíli a večer před zasedáním obdrželi zastupitelé petici s jejich nesouhlasným stanoviskem. Na věrohodnosti projektu nepřidal ani fakt, že by měl být téměř celý zaplacen z nejrůznějších veřejných dotací a grantů, ale pro veřejnost by byl objekt přístupný jen minimálně. Pod tíhou těchto okolností nakonec couvla také rada, která své původní souhlasné stanovisko změnila na záporné, což bylo následně i odsouhlaseno. Pro halu se tak bude hledat vhodnější místo. Všichni se určitě shodneme na tom, že sportovní infrastrukturu nejen na Jihu je potřeba rozšiřovat. Podobné projekty jsou žádoucí, nicméně musí být připraveny s rozvahou, tak, aby opravdu sloužily svému účelu, což je sportovní vyžití našich občanů, ne pouze proinvestování veřejných dotací.

Další diskutovaný záměr prodeje se točil kolem prostoru ulic Horní a B. Četyny, kde má společnost Lidl zájem postavit další prodejnu. Piráti s tímto záměrem nesouhlasili hned ze dvou důvodů. V případě výstavby je potřeba počítat také s dopravními úpravami, které mohou způsobit citelné zpomalení dopravy, dořešeno není ani zajištění bezpečnosti chodců v případě zvýšené frekvence dopravy. Dalším protiargumentem je fakt, že v lokalitě už se nachází dost maloobchodních prodejen a další zde není potřeba. Obvod by měl mít zmapované brownfieldy a nevyužitá území a ve strategickém plánu vymyšleno, jak s nimi pracovat. Současné vedení radnice navíc nemá žádnou koncepci podpory malých živnostníků a drobných podnikatelů. Piráti z principu nejsou proti zastavění tohoto území, ale mělo by to jít ruku v ruce s širším zvažováním toho, co obvod potřebuje.

Jako červená nit se všemi těmito případy line právě absence strategického plánu. Ten by na většinu nevyjasněných otázek odpověděl a jasně definoval, zda ten či onen záměr splňuje představy rozvoje městského obvodu. Tyto konkrétní ukázky toho, jak se špatně rozhoduje bez koncepce, jsou jen kapkou v moři záměrů a rozhodnutí, které od počátku volebního období prošly rukama všech zastupitelů. Strategický plán se má schvalovat na červnovém zastupitelstvu, k jeho konkrétní podobě ale zatím opozice příliš informací nemá.

„Je smutné pozorovat, jak naprosto nekoncepční a povrchní je zacházení vedení radnice s tak citlivým organismem, jako městský rozvoj a jeho majetek bezesporu je. Třeba nás ale překvapí a do června se dočkáme vypilovaného podkladu pro strategické plánování obvodu,“

dodává Pavlína Nováčková.


Úvodní obrázek zdroj: Adam Polášek [CC BY-NC-SA 4.0].


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu