Pirátské stanovisko k nové tramvajové trati v Porubě

Pirátské stanovisko k nové tramvajové trati v Porubě

Piráti se staví kladně k ekologizaci dopravy a podporují budování tramvajových sítí v souladu s územním plánem, ale jen za předpokladu, že projekt bude splňovat tyto podmínky:

  1. nová tramvajová trať nezhorší životní podmínky lidí obývajících danou lokalitu,
  2. budování trati a projekt budou šetrné k zeleni,
  3. bude vyřešeno parkování a veškerá infrastruktura v dané oblasti.

V minulosti se naši kandidáti vyjádřili v petici za ekologizaci veřejné dopravy, Petr Říman je dokonce autorem jedné z nich. To však neznamená, že jsme připraveni podpořit projekt, který by byl proti výše zmíněným kritériím výstavby. Vnímáme, že v případě plánované tramvajové trati na porubský VIII. obvod selhala komunikace mezi politickými představiteli a občany, protože celý projekt byl představen a komunikován poměrně pozdě. Piráti budou prosazovat lepší komunikaci o zásadních projektech výstavby na území města Ostravy a zasadí se o to, aby se občané mohli – například v referendu – podílet na rozhodování o vybraných projektech.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu