„Společnost SUEZ klame veřejnost,“ kritizují Piráti výroky o spalovně nebezpečných odpadů

„Společnost SUEZ klame veřejnost,“ kritizují Piráti výroky o spalovně nebezpečných odpadů

Ostrava, 27. února 2019 – „Stát si za svým a hájit svůj byznys je pochopitelné, ale lhát se prostě nemá. Obzvláště ne Ostravanům ohledně ovzduší,“ komentuje pirátský garant pro životní prostředí Jan Nezhyba výroky Petra Špičáka, technického ředitele společnosti SUEZ. Ten v článku uveřejněném na iDNES.cz minulý týden uvedl ohledně stavby nové spalovny nebezpečných odpadů několik zavádějících tvrzení.

Piráti se proti stavbě spalovny nebezpečných odpadů postavili už loni na podzim, kdy začali sbírat podpisy pod petici. „Chtěli bychom upřesnit některá tvrzení, která jsou zavádějící a mohou ve veřejnosti vzbudit dojem, že další spalovna je nezbytná a nepřináší skoro žádná rizika. To není pravda a lidé by to měli vědět,“ říká Zuzana Klusová z krajského vedení Pirátů v Moravskoslezském kraji.

„Nové zařízení ovzduší nezhorší… je srovnatelné s jedním domkem topícím pevnými palivy.“

Piráti: Tvrdit, že spalovna je asi tak nebezpečná jako jeden rodinný domek, je mírně řečeno velmi manipulativní. Je pravdou, že množství prachu nebo-li tuhých znečišťujících látek, které spalovna bude vypouštět, není v kontextu ostravského ovzduší nijak enormní. Přesto je to další zdroj do prostředí, kde lidé valnou část zimy dýchají vzduch vysoce překračující zákonem dané limity. Skutečný problém ale vězí jinde. Jsou jím těžké kovy – zejména arsen a rtuť. Ty se totiž vážou na prachové částice, které vdechujeme do plic, kde škodí a tráví nás postupně.

Spalovna za rok do ovzduší vypustí necelých 5 kilo arsenu a 3 kila rtuti. Takové množství arsenu by pro představu dokázalo zabít 25 000 lidí. Nebezpečí rtuti je pro změnu v tom, že se v organismu kumuluje, přijímáme ji také ve vodě a potravinách. Proč má takovou zátěž pro životní prostředí nést na svých bedrech opět Ostrava?

„Kapacita je nedostatečná, nestíháme odstranit to, co region vyprodukuje.“

Tvrzení má vzbudit dojem, že Moravskoslezský kraj další spalovnu nutně potřebuje. To ale není pravda. V dokumentaci, kterou předložil SUEZ k hodnocení záměru, se na straně 21 jasně píše, že z Moravskoslezského kraje pochází jen necelé dvě třetiny odpadu, který se ve spalovně pálí. Třetina se dováží už teď z jiných koutů Česka. Je dobré si uvědomit, že stávající spalovna nebezpečných odpadů v Ostravě je největší takovou spalovnou v Česku. Nová spalovna má stávající kapacitu zdvojnásobit.

<img src="/assets/img/posts/ne-spalovne-cennzo.png" alt="Obrázek - CENNZO Ostrava: Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí" title="CENNZO Ostrava: Dokumentace vlivu záměru na životní prostředí">

„Kraj podle údajů za rok 2017 vyprodukuje za rok 350 tisíc tun. Z toho vhodných pro zpracování ve spalovně nebezpečných odpadů je 40 tisíc tun ročně.“

Otázkou je, proč se tedy z těch 40 000 tun nepálí většina v ostravské spalovně? Ta má celkovou kapacitu jen 25 000 tun a přitom se třetina musí dovážet z jiných krajů. Nerozumíme tomu, proč se vedení společnosti SUEZ domnívá, že v budoucnu náš kraj vyrobí 40 000 tun nebezpečného odpadu vhodného ke spalování v nové spalovně. Zařízení má mít totiž velmi obdobnou respektive tutéž technologii jako ta, která už stojí. Například kaly z ostravských lagun zde spalovat nelze a ani do budoucna nepůjde.

Zavádějící je také údaj o celkové produkci nebezpečných odpadů v kraji. Za rok 2017 sice náš kraj skutečně vyprodukoval necelých 340 tisíc tun nebezpečných odpadů, jedná se ale ve srovnání s předchozími léty o skokový nárůst o více jak polovinu. Pokud zprůměrujeme množství nebezpečného odpadu vyprodukovaného v Moravskoslezském kraji v předchozích 5 letech, tedy od roku 2012 do roku 2016, zjistíme, že průměr je pouze 223 tisíc tun (viz přehled ministerstva životního prostředí).

problémem nejsou pouze jedy vypouštěné do ovzduší, ale také jedovatý odpad, který po spalování zůstane.

Jde o 120 kg arsenu a jeho sloučenin a přes 200 kg sloučenin rtuti, 2 kilogramy rtuti v odpadních vodách. Součástí odpadů po spalování nebezpečného odpadu jsou také polychlorované bifenyly, dioxiny a furany, které jsou nebezpečné i ve stopovém množství.

pokud bude v kraji na ústupu těžký průmysl, množství nebezpečného odpadu se bude snižovat a investorovi nezbude nic jiného než odpad dovážet, aby naplnil kapacitu. Jen těžko investici za stovky milionů odepíše, bude dobrovolně prodělávat nebo spalovnu zavře.

SUEZ uvádí, že spalovna nebezpečných odpadů loni vyprodukovala 80 kg prachových částic (Pm 10), ale o rok dříve to bylo 240 kg, tedy třikrát více! Zajímavé, nemyslíte? Data za rok 2018 navíc zatím nelze ověřit.

Ostrava, 5. 9. 2018 - Ostravští Piráti nesouhlasí se záměrem společnosti SUEZ vybudovat v Mariánských Horách spalovnu nebezpečných odpadů. Poukazují na to, že podstatná část Moravskosleszského kraje už nyní trpí výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší, když jsou zde dlouhodobě překračovány imisní limity. Zároveň nebyla dostatečně odůvodněna potřeba nové spalovny a z dostupných dat vyplývá, že pro naplnění její kapacity bude nutné do Ostravy svážet nebezpečný odpad nejen z celého Moravskoslezského, ale i z jiných krajů. Proto Piráti začínají se sběrem podpisů pod petici proti její výstavbě, zároveň se chtějí účastnit i nadcházejícího řízení a využít veškeré zákonné prostředky k tomu, aby obyvatelům Ostravy nepřibyl k těm současným ještě další zdroj znečištění.

„Z výše uvedených důvodů se Piráti spolu s dalšími občany Ostravy rozhodli vytvořit petici »Stop spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě«. Chceme získat podporu a sesbírat podpisy všech Ostravanů, kteří si stejně jako my myslí, že stavbou dalších komínů cesta k čistému ovzduší nepovede,“

řekl kandidát Pirátů na primátora David Witosz.

Po letech planých slibů, plánování, bezzubých opatření a řadě PR akcích se kvalita ovzduší zlepšuje jen pomalu. Ostravané se stále dusí – ať už vinou fotosmogu, nezvládnutému odtěžování lagun a nebo kvůli inverznímu charakteru počasí. Krajina je už nyní zatížena znečištěním z různorodých zdrojů, které tu a tam doplňují lokální topeniště, jinde hustá doprava a zhoršují i přeshraniční vlivy. Nyní má do tohoto mixu přibýt i spalovna nebezpečných odpadů.

„Je na čase, aby zdrojů znečištění na Ostravsku ubývalo. Potřebujeme, aby se podobné projekty posuzovaly s rozmyslem a s ohledem na změny, které je nutné udělat, aby se obyvatelé Ostravy doškali zlepšení kvality ovzduší. Stávající zdroje znečištění je nutné modernizovat a těch nevyhovujících se zbavovat,“

komentuje situaci Jan Nezhyba, garant Pirátů pro programový bod Životní prostředí.

Kontakt

zuzana.klusova@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.