Ostrava, 2. dubna 2021 – Ve vilové čtvrti na nároží ulic Pospolitá a Zkrácená vyroste administrativní objekt. Na místě, kde dříve stávala prvorepubliková vila, mezi domy určenými k bydlení, má vzniknout správní budova se skladem. Piráti se obávají znehodnocení vilové zástavby v lokalitě i nejasností, které panují kolem funkce plánovaného skladu.


„Situací jsme znepokojení a budeme požadovat po radě obvodu, aby se z pozice účastníka stavebního řízení více zajímala o to, co se děje v obvodu. A aby zjistila, jaké jsou záměry stavebníka,“

komentuje plánovanou výstavbu objektu opoziční zastupitelka Pavlína Nováčková.

Ke změně vlastníka dotčené parcely došlo v minulém roce. Potomci zesnulého majitele prvorepublikovou vilu prodali, nový vlastník ji následně zboural a nyní zde plánuje postavit dvoupodlažní objekt. Má jít o spojení dvou nestejně vysokých objektů, z nichž v jednom se plánuje zázemí pro administrativu a ve druhém skladovací prostory. Více zde.

Již v době, kdy došlo k demolici vily, upozornili Piráti na nejasné záměry nového vlastníka pozemku. Z veřejně dostupných registrů vyplynulo, že majitel pozemku figuruje v různých právnických subjektech a s velkou pravděpodobností zde může stavět i něco jiného než rodinný dům. Tuto skutečnost poprvé přednesla Pavlína Nováčková začátkem prosince na schůzi předsedů zastupitelských klubů a následně apelovala e-mailem na předsedy politických klubů a starostu Martina Bednáře, aby se o plánovanou výstavbu rada více zajímala. Poukázala na to, že majitel pozemku bude zřejmě muset kvůli využití okolní komunikace pro stavební práce jednat s obvodem jakožto s vlastníkem komunikací a požádala, zda by městský obvod mohl tuto záležitost sledovat.

Z veřejně dostupných informací není příliš zřejmé, jak takový objekt bude vypadat ani pro který právnický subjekt je stavba určena. Vyvstává tak otázka, která konkrétní firma bude v objektu sídlit, co je předmětem jejího podnikání, k čemu má sloužit dotyčný skladovací prostor apod. Vlastník pozemků zapsaný v katastru se totiž věnuje širokému spektru podnikatelských činností (výpis z veřejného rejstříku zde).

„Byť jsou nástroje samosprávy ve stavebních řízeních do určité míry omezené, obvod by měl využít všechny cesty, jak se stavebníky jejich záměry konzultovat. Pokud je radnice účastníkem nějakého správního řízení a má přístup ke spisu, měla by v rámci možností stavebníka kontaktovat a otazníky kolem výstavby budovy si nechat zodpovědět,“

dodává Pavlína Nováčková.