Ostrava, 13. dubna 2022 – Špatná atmosféra na pracovišti. Nedostatky ve strategickém řízení. Neřešení problémů se slabými pedagogy. Učitelé s připravenými výpověďmi a nabídkami práce na jiných školách. I to vyplývá z kontroly na ZŠ Horymírova, kterou zveřejnila minulý pátek Česká školní inspekce na svých webových stránkách. Ta není vůbec lichotivá. Pedagogický sbor je podle ní kvalitní, ale řízení školy vykazuje mnoho nedostatků.


Jejich výčet zabírá ve zprávě hodně prostoru, mimo jiné se zde hovoří o problémech jako jsou nekoncepční vedení základní školy, atmosféra nedůvěry mezi zaměstnanci školy, nedostatečná zpětná vazba pedagogům, neexistující hospitační činnost, udržování úvazků slabých pedagogů, nedostatečné oceňování pedagogů a mnoho dalších činností, ukazujících nekompetentní vedení školy jako takové.

Na zasedání zastupitelstva 10. března 2022 radní deklarovali, že čekají na zprávu ČŠI a pokud bude potvrzeno nekvalitní vedení školy, mohou paní ředitelku odvolat. Ta chvíle nastala právě teď.

„Vyzvali jsme radu obvodu, aby na svém jednání, které se bude konat 21. dubna, paní ředitelku odvolala. Závěry ve zprávě jsou dostatečné. Nechceme, aby se škola sesypala. Radní mají v tomto kroku naši plnou podporu,“

říká předsedkyně jižanských Pirátů Pavlína Polášková.

„Máme informace od učitelů, že se na ně obracejí školy s nabídkou práce. Ostatní školy tak nejenže nabízejí pomocnou ruku, ale zároveň v upadajícím školském zařízení vidí příležitost zkvalitnit vlastní pedagogický sbor. Po kvalitních pedagozích je sháňka stále a ve školském prostředí se o problémech na ZŠ Horymírova dobře ví. Klíčové tak je nenechat odejít pedagogické pracovníky, kteří stojí za dlouhodobou dobrou pověstí školy,“

uvádí Arnošt Žídek, člen komise školské a kulturní.

Podle Pavlíny Poláškové je současná situace důkazem toho, kam až může situace dospět, pokud se nevybere kvalitní ředitel školy.

„Transparentní konkursní řízení na post ředitele nesmí být nijak politicky zabarvené. Nejdůležitější jsou pedagogické i manažerské schopnosti ředitele a jeho vize směřování školy. Pokud takový uchazeč vyhraje a přesto není jmenován, je to špatně. Tohle se musí v příštím volebním období změnit,“

dodává.