Piráti vyzvali ostatní zastupitele k přijetí společného usnesení vůči krokům Dopravního podniku Ostrava. Vadí jim změny v jízdním řádu

15. dubna 2020
Piráti vyzvali ostatní zastupitele k přijetí společného usnesení vůči krokům Dopravního podniku Ostrava. Vadí jim změny v jízdním řádu

Ostrava, 15. dubna 2020 – Piráti z Ostravy-Jihu iniciovali vznik usnesení zastupitelstva městského obvodu, které reaguje na změny v jízdních řádech Dopravního podniku Ostrava (dále DPO). Spolu s ostatními stranami napříč politickým spektrem dospěli ke shodě a formulovali společné stanovisko vůči krokům DPO. Březnové zastupitelstvo schválilo usnesení, ve kterém žádá radu města, aby DPO uložila povinnost projednávat změny v organizaci městské hromadné dopravy s dotčenými městskými obvody a umožnila jim tyto změny připomínkovat v dostatečném časovém předstihu.


Od prvního návrhu postupu předsedům zastupitelských klubů, přes společnou schůzku a připomínkování námi sepsaného usnesení a důvodové zprávy až po finální hlasování uplynulo 7 dní, což je v administrativním bludišti komunální politiky docela slušný výkon. Co zastupitelům na změnách v organizaci dopravy vadí a co konkrétně usnesení připomínkuje?

Městský obvod Ostrava-Jih je nejlidnatějším ostravským obvodem, tvoří více než třetinu celkového počtu obyvatel města. Téměř 20 % z nich jsou senioři nad 65 let a necelé 3 % obyvatel obvodu vlastní průkaz ZTP a ZTP/P, mají tedy sníženou mobilitu, samostatnost a častější potřebu lékařské péče.

Historicky tvoří Ostrava-Jih spolu s Porubou a Moravskou Ostravou a Přívozem tři stěžejní městská jádra, která jsou propojena páteřními dopravními spoji. Velkou část obvodu tvoří rezidentní zástavba a jeho občané tak dojíždějí do ostatních částí města či přilehlé aglomerace za prací, studiem, zdravotnictvím, kulturou a dalšími službami. Změny v organizaci městské hromadné dopravy se úzce dotýkají významné části místních obyvatel, kterým úprava jízdních řádů značně zkomplikovala každodenní život.

K 1. březnu 2020 došlo ke zkrácení všech spojů tramvajové linky č. 17 na konečnou zastávku Poruba, vozovna, sloučení tramvajových linek č. 3 a č. 11 a omezení frekvence spojů na autobusové lince č. 48.

Zkrácením linky č. 17 byl zhoršen komfort cestujících při cestě na VŠB - TU Ostrava a do Fakultní nemocnice Ostrava. Taktéž byla výrazně omezena dopravní obslužnost pro seniory a hendikepované občany na cestě do fakultní nemocnice.

Sloučením tramvajových linek č. 3 a č. 11 se zhoršila jak dopravní obslužnost občanů z místní části Zábřeh do místní části Mariánské Hory, tak občanů východní části Hrabůvky do městského obvodu Poruba. Stanovený přestupní uzel na zastávce Hulváky je navíc naprosto nevhodný z hlediska bezpečnosti cestujících i organizace provozu.

Část provozu autobusové linky č. 48 byla nahrazena novou autobusovou linkou č. 78, která nemá dostatečnou četnost spojů k zajištění potřebné dopravní obslužnosti.

Zastupitelstvo městského obvodu Ostrava-Jih si je vědomo nutnosti posílení páteřní linky č. 8 na trase Poruba - centrum, nedostatečné kapacity smyčky Vřesinská i přetrvávajícího problému DPO s dostatečným personálním zajištěním obsluhy dopravních prostředků.

Dopravní podnik provádí důslednou analýzu vytíženosti jednotlivých spojů. Na základě dílčí analýzy se tedy jeví provedené změny jako odůvodnitelné. Nelze však porovnávat obsazenost páteřní linky č. 8 v nejvytíženějších zastávkách Svinov, mosty a Mariánské náměstí s vytížeností linky č. 17 na zastávce Poruba, vozovna, tj. na posledních zastávkách trasy během dopravní špičky. Vhodné také není porovnávání vytíženosti linek č. 3 a č. 11 na zastávce Hulváky v dopravním sedle v časech 9.00 – 13.00 a 19.00 – 22.00.

Dopravní podnik Ostrava, jehož 100 % vlastníkem je Statutární město Ostrava, vydal dne 17. února 2020 na svých webových stránkách informaci o změnách jízdních řádů s platností od 1. března 2020. Dotčené městské obvody však nebyly v dostatečném předstihu o těchto změnách informovány, a proto na ně nemohly reagovat. Informace o změnách v organizaci městské hromadné dopravy se navíc dozvěděly z médií.

Proto jsme se jako zastupitelstvo usnesli, že by měly být městské obvody vždy včas informovány o plánovaných změnách a měly mít adekvátní prostor se k nim vyjádřit. Aktuální změny v jízdních řádech jsou z pohledu samosprávy městského obvodu Ostrava-Jih vůči jeho občanům nevýhodné, zhoršující dopravní obslužnost a komfort cestování. Starosta obvodu byl pověřen, aby usnesení zastupitelstva předložil radě města jakožto valné hromadě DPO.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem našim kolegům ze zastupitelstva za společný postup a dodržení daného slova.

Uvedené informace se týkají situace před vyhlášením nouzového stavu. Do podoby jízdních řádů nyní zasáhla epidemie koronaviru. O dalším vývoji MHD na Jihu budeme případně referovat v jiném článku.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.