Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci - Větrání bez jedů

Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci - Větrání bez jedů

Ostrava, 9. října 2019 – Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci „Větrání bez jedů“. Aplikace zobrazuje mapu s kombinací předpovědi větru podle numerického modelu a informacemi o zdrojích znečišťování. Aplikace umožní obyvatelům Ostravy, žijícím v částech zasažených nadměrným vlivem průmyslového znečištění zjistit, zda k nim vítr přinese emise z těchto zdrojů a zařídit se podle toho (např. zavřít včas okna).

Aplikaci najdete na následující adrese: https://vetrani.pirati.cz.

V aplikaci jsou aktuálně zobrazeni velcí znečišťovatelé, vypouštějící podstatné podíly benzo(a)pyrenu a benzenu. Obě látky jsou prokázanými lidskými karcinogeny a byl u nich v r. 2018 minimálně na jedné ze stanic překročen zákonný imisní limit. A kdo je zdrojem těchto škodlivých látek? Nejvíc emisí jde ze dvou provozů koksoven, konkrétně je to Koksovna Svoboda společnosti OKK Koksovny a Závod 10 - Koksovna společnosti Liberty Ostrava. Další znečištění způsobuje provoz výroby nitrobenzenu společnosti BorsodChem Mchz, který podle posledních dostupných měření z r. 2016 způsobuje ve svém okolí patrně překročení imisního limitu pro benzen. Dále jsou zobrazeny bývalé laguny Ostramo, které jsou dodnes zdrojem obtěžujícího zápachu a byly v minulosti významným zdrojem benzenu.

„Zasloužíme si být informováni, kdy budeme obtěžováni zápachem a z jakého zdroje. Můžeme si podle toho uzpůsobit svůj program a být spokojenější. Naneštěstí se nejedná pouze o problém obtěžování zápachem, ale i emisemi prokázaných lidských karcinogenů a dalších škodlivých látek. Vytvořili jsme unikátní aplikaci pro naši lokalitu, něco takového jinde v ČR patrně nenajdete. Máme zde provozy, které podle analýz jen svým vlastním příspěvkem způsobí překročení imisního limitu. Moderní webové technologie, otevřené mapové rozhraní mapy.cz a zahraniční otevřená data o předpovědi počasí umožnily vytvoření aplikace, která může přispět ke zlepšení informování o problémech a potažmo i kvality života dotčených obyvatel. Aplikace je zveřejněna jako svobodný software, tudíž ji může kdokoli přepoužít, např. pro informování o zdroji ve své obci nebo přispět k jejímu rozvoji.“

uvádí autor aplikace a poradce ostravských pirátů pro ovzduší Václav Parchaňský.

Proč Piráti zvolili podobu webové aplikace a nevyužili možností svých radních v městských obvodech a na magistrátu? Městské obvody a obce totiž nemají ve vztahu k ochraně ovzduší a prevenci v souvislosti s existujícími zdroji téměř žádné pravomoci. Agenda spadá do přenesené působnosti státní správy, vykonávané krajskými úřady. Pouze krajský úřad má možnost přezkoumat závazné podmínky provozu zdroje v integrovaném povolení a následně je upravit. Jako Piráti prosazujeme provedení takovýchto otevřených přezkumů. U části zdrojů např. neexistuje rozptylová studie, která by dokládala konkrétní dopad zdroje na své okolí, u nových zdrojů je naopak toto podmínka pro vydání povolení. Provoz velkého zdroje znečisťování by měl být vždy záležitostí určité společenské shody s okolními obyvateli a územně samosprávnými celky. Pokud totiž dochází k významnému vlivu na danou lokalitu a vytváření „špatných adres“, má to často za následek odliv obyvatel a nevratné škody na sociální struktuře oblasti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Bude mít ještě ve školách kdo uklízet? Díky škrtům v rozpočtu hrozí ochromení provozu škol

Už více než půl roku se řeší finance na platy zaměstnanců ve školách. V listopadu proběhla první celorepubliková stávka zaměstnanců, po které školy dostaly od vlády některé přísliby – zejména 130% platu pro učitele a zrušení pouze neobsazených pozic nepedagogických zaměstnanců. A ve středu 7. února konečně dostaly školy rozpočty na platy svých zaměstnanců pro rok 2024. Výsledkem byl šok a rozčarování na ředitelských pozicích, které v pátek deklarovala tisková zpráva Asociace ředitelů základních škol. Co přesně se ředitelé dozvěděli a co to pro školy bude znamenat, si ukážeme v následujícím článku.

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.