Ostrava, 8. září 2020 – Nezisková organizace MIKASA, která pečuje o klienty s autismem, usiluje o výstavbu domova pro osoby se zdravotním postižením v Ostravě-Výškovicích. Musí ale čelit řadě překážek při získávání povolení stavby a projekt brzdí také petice zaměstnanců a rodičů žáků místní základní školy proti výstavbě. Petice adresovaná vedení radnice se bude projednávat na čtvrtečním zasedání zastupitelstva. Tam plánuje dorazit i ředitel organizace MIKASA Michal Panáček. Piráti realizaci projektu dlouhodobě podporují a k podpoře vyzývají v otevřeném dopise i vedení radnice.

Pokud se rozběhnutá realizace zastaví, bude to pro neziskovku tvrdá rána. Do projektové dokumentace již investovala 1 milion korun a navíc by přišla o slíbenou dotaci 50 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj, která je podmíněna získáním stavebního povolení do dubna 2021. Jedním z potřebných kroků je povolení stavby příjezdové cesty k pozemkům radou městského obvodu Ostrava-Jih. Místní Piráti proto vyzývají radní ke schválení povolení.

Petice zaměstnanců a rodičů žáků ZŠ Ostrava-Výškovice na Srbské, která se staví proti výstavbě domova pro dospělé, mentálně postižené autisty, bude projednávaná na zasedání zastupitelstva obvodu ve čtvrtek 10. 9. 2020. V petici se uvádí, že výstavbou by se znehodnotila přírodní krajina, zhoršila bezpečnost a automobilová dostupnost místních obyvatel a žáků školy. Proti výstavbě se postavili někteří členové bytových družstev v okolí, kteří argumentují ve stejném duchu.

Piráti se po pečlivém studiu dostupných podkladů domnívají, že výstavba neohrozí dopravní dostupnost lokality, plánovaná stavba nijak výrazně neznehodnotí zdejší biotop ani nebude narušen urbanistický ráz sídliště. Parcely, na kterých má stavba vyrůst, jsou v územním plánu evidovány jako lokality určené k výstavbě bytových domů, naopak tedy vhodně urbanistickou zástavbu dotvoří. Projekt proto jednomyslně podporují.

„Byli bychom rádi, kdyby obvod pomohl tuto nedostatkovou infrastrukturu sociálních služeb doplnit. Domníváme se, že pomoc slabším skupinám je součástí vyspělé společnosti,“

uvedla Pavlína Nováčková, předsedkyně opozičního zastupitelského klubu Pirátů na Jihu.

MIKASA už dříve hledala jiné prostory a místa k výstavbě, žádná varianta ale nebyla vhodná - buď se organizace setkala s odporem samosprávy a obyvatel nebo nevhodností pozemku či budovy. V roce 2016 tedy uzavřela smlouvu o budoucí smlouvě kupní se společností Billy Real, s.r.o na umístění stavby na specifickém svažitém terénu. Pro dané místo je hotová už i projektová dokumentace a projekt tedy není možné přesunout do jiné lokality.

Problémem kolem výstavby se zabývali i radní města Ostravy. Podle dostupných informací není v radě města vůči projektu výhrad, na stole dokonce byla i varianta odsvěření pozemku pro plánovanou příjezdovou cestu.

„Probírali jsme s kolegy i možnosti umístění do jiných lokalit, ale projekt je nadefinován pro konkrétní plochu, s tím není možné pohnout. Byla bych ráda, kdyby se obvod stavby ujal a pomohl její realizaci. Osobně projekt podporuji a domnívám se, že vhodně koresponduje se snahou města o sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatel. Ostatně, vzájemná tolerance a pomoc je něco, co přes různé programy prosazujeme i ve školách a školkách,“

dodala Andrea Hoffmannová (Piráti), náměstkyně primátora pro školství a sport.

Otevřený dopis adresovaný radním městského obvodu najdete zde.