Piráti podali připomínky k doplněné dokumentaci záměru společnosti SUEZ, která chce otevřít novou spalovnu nebezpečných odpadů

Piráti podali připomínky k doplněné dokumentaci záměru společnosti SUEZ, která chce otevřít novou spalovnu nebezpečných odpadů

Ostrava, 12. srpna 2019 – Dnes naposled bylo možné se písemně vyjádřit k přepracované dokumentaci záměru procesu EIA, který řeší otevření nové spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě. Piráti v doplněné dokumentaci společnosti SUEZ našli opět řadu nedostatků a poslali ministerstvu životního prostředí celkem devět připomínek a nesouhlasné stanovisko k záměru. Zamítavý postoj dnes schválilo také vedení městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na jednání rady.

Opravená dokumentace reaguje na některé z námitek, pro které byla její původní verze vrácena k přepracování, nicméně většina vysvětlení a doplňujících informací je pro Piráty nedostačující.

„Přepracovaná dokumentace nabízí sice relativně více informací než předchozí dokumentace a oznámení, ale přesto zůstávají nezodpovězeny mnohé otázky a dokumentace zjevně nereaguje ani na většinu podstatných připomínek vznesených v rámci řízení. Pro přetrvávající nedostatky a mnohé nejasnosti žádám, aby záměru bylo uděleno zamítavé stanovisko v rámci probíhajícího řízení,“

uvedl mimo jiné v připomínkovém vyjádření Jan Nezhyba, pirátský garant pro životní prostředí.

Ani zástupci radnice ostravského centrálního obvodu nebyli s doplněnou dokumentací záměru spokojeni a nepovažují argumenty pro otevření spalovny za opodstatněné.

„Obvod podal celkem víc než 30 připomínek k přepracované dokumentaci, z nichž mnohé se opakovaly už z minulého vyjádření, ale doposud nebyly vypořádány,“

konstatuje Pirát Rostislav Řeha, který má za obvod životní prostředí v gesci.

Všechny podané připomínky budou i předmětem dalšího veřejného projednání záměru, jehož datum je již známo – 6. 9. 2019. Vyzýváme tímto veřejnost i všechny dotčené subjekty k účasti na něm, je to poslední možnost, jak se k záměru vyjádřit před vydáním konečného rozhodnutí ministerstvem životního prostředí.

Přikládáme vyjádření Pirátů k dokumentaci v jeho plném znění.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.