Piráti opět bojovali proti rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě

Piráti opět bojovali proti rozšíření spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě

Ostrava, 7. září 2019 - Včera se v Ostravě uskutečnilo veřejné projednání záměru společnosti SUEZ na rozšíření spalovny nebezpečných odpadů (CENNZO Ostrava). Stávající spalovna s kapacitou 25 tis. tun je největší spalovnou nebezpečného odpadu v ČR a má být rozšířena o dalších 15 tis. tun. Spalovna leží na hranici Přívozu a Mariánských Hor, a to v blízkosti sídliště Fifejdy (ca 1 km), obvodů Lhotka, Hošťálkovice a Petřkovice, a konečně 3 km od centrálního Masarykova náměstí.

Piráti rozumí nutnosti omezit skládkování nebezpečného odpadu, ale je naprosto nepřijatelné, aby došlo k rozšíření stávající spalovny a ke vzniku dalšího zdroje znečišťování právě v Ostravě. To, že Ostrava další kapacitu nepotřebuje, ostatně dokazuje sama dokumentace: „Z objemu odpadu, který byl letech 2015 až 2018 zpracován ve stávajícím zařízení spalovny Ostrava, je cca 70% původem v Moravskoslezském kraji, cca 25% odpadů je původem původem ze sousedních a blízkých krajů, které nedisponují odpovídajícími zpracovatelskými kapacitami, a 5% připadá na zbývajících 9 krajů“. Město Ostrava usiluje o minimalizaci všech zdrojů znečištění vzhledem k dlouhodobé intenzivní a dodnes zcela nekompenzované zátěži z minulosti. Ostrava patří v rámci Evropy k nejvíce znečištěným městům a má na svém území dodnes velké množství průmyslových emisních zdrojů.

Co zaznělo na veřejném projednání?

Ze strany zástupců SUEZU: že rozšíření spalovny přinese Ostravě lepší životní prostředí. To je LEŽ, protože dosavadní kapacita pokrývá potřeby likvidace nebezpečného odpadu v Ostravě a argument, že spalování sníží skládkování, neobstojí, pokud má SUEZ záměr rozšířit spalovnu v obydlené lokalitě třetího největšího města ČR a spalovat tam nebezpečný odpad z celé republiky.

Ze strany zástupců SUEZU: že jejich provoz je bezpečný a nehrozí žádná rizika. LEŽ, protože ve spalovně SUEZu došlo v dubnu 2017 k havárii (únik kapalných toxických odpadů do řeky Odry) a v červnu 2019 zde došlo k požáru odpadu s obsahem sodíku. Zároveň nebyly poskytnuty žádné garance, že nedojde k ohrožení vod a už vůbec ne ke zhoršení stavu ovzduší.

Ze strany zástupců SUEZU: že jejich provoz bude sloužit pouze potřebám Moravskoslezského kraje. Je to opět LEŽ, protože zástupce SUEZu v průběhu projednávání přiznal, že vnímají hranice kraje úplně jinak a že na hranicích není zeď. Ostatně kontrola původu nebezpečného odpadu bude velmi složitá, jelikož se evidentně nepočítá s žádným monitoringem na hranicích kraje či mohou vzniknout mezisklady nebezpečného odpadu v kraji atd.

Obstrukce?

Ministerstvo životního prostředí, které tento záměr podporuje, původně jako termín zvolilo pondělí 2.9.2019. Na poslední chvíli termín posunulo na páteční odpoledne, což je pro občany vzhledem k počátku víkendu zdaleka nejméně přitažlivý termín. Zarážející bylo i to, že byl ze strany zástupkyně ministerstva svévolně omezen počet položených otázek na jednu osobu, a to pouze na dvě otázky. Piráti okamžitě vznesli protest, že jde o porušení zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, který upravuje veřejné projednání. Na to reagovala zástupkyně ministerstva, že to bylo myšleno jinak a že každý může klást otázek, kolik bude chtít. Závěr si jistě uděláte sami.

Proč rozšíření spalovny v Ostravě a co za tím stojí?

Za vším hledej peníze! Na veřejném projednávání zaznělo z úst zástupců soukromé společnosti SUEZ, že důvodem, proč by k rozšíření spalovny nebezpečných odpadů mělo dojít v Ostravě, je výhodná infrastruktura a existence stávající spalovny. Na dotaz ze strany Pirátů, jaký by byl finanční rozdíl mezi tím, kdyby byla spalovna umístěna v jiné lokalitě (ideálně tam, kde není takový dopad na zdraví občanů), odpovězeno nebylo. Je evidentní, že SUEZ a zejména její management má maximální snahu ušetřit, a to bez ohledu na dopady rozšíření na prostředí a zdraví obyvatel Ostravy.

A co na to zástupci obvodu, města Ostravy a Moravskoslezského kraje?

Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, zastoupený na veřejném projednání našim místostarostou pro životní prostředí Rostislavem Řehou se k záměru vyjádřil negativně. Na konci svého vystoupení rovněž předal zástupcům Ministerstva na veřejném projednání petici proti spalovně s více než 1200 podpisy. Stejně tak město Ostrava, kde Piráti jsou v koalici, vyslovilo ústy náměstkyně primátora Kateřiny Šebestové nesouhlasné stanovisko s rozšířením spalovny, které podpořilo celou řadou relevantních argumentů. Proti záměru se veřejně vyjádřili i zástupci obvodů Mariánské Hory a Hošťálkovice.

Co je však naprosto zarážející, je postoj náměstkyně hejtmana Jarmily Uvírové (hnutí ANO), která vyvrátila původně deklarované nesouhlasné stanovisko Moravskoslezského kraje . Po skončení veřejného projednání v ČT uvedla, že SUEZ prokázal schopnost nadstandardně snížit emise a udělat životní prostředí lepší a že rozšíření spalovny v Ostravě je důležité pro kraj. Za alarmující pro celý Moravskoslezský kraj považujeme její sdělení, že Moravskoslezský kraj podpoří jakékoliv investory, kteří v kraji vybudují další spalovny!!! TOHLE JE PRO NÁŠ KRAJ NAPROSTO NEPŘIJATELNÉ, pokud jsou stávající kapacity dostačující a pokud by měly být spalovny umísťovány v místech s negativním dopadem na zdraví občanů a životního prostředí.

Jako PIRÁTI budeme dál bojovat proti rozšíření spalovny nebezpečného odpadu a věříme, že tento boj ve prospěch zdraví našich občanů a ve prospěch města i Moravskoslezského kraje nakonec vyhrajeme!!!

„V tomto lese komínů na další není místo”

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.