Piráti jdou opět do vedení Ostravy a dvou městských obvodů

Piráti jdou opět do vedení Ostravy a dvou městských obvodů

Ostrava, 12. října 2022 – Je rozhodnuto. Ostravští Piráti se dál budou podílet na vedení Ostravy, jsou součástí povolební koalice města Ostravy a zastoupení mají i ve vedení Moravské Ostravy a Přívoz a Poruby. Ve všech případech jde o úspěšné pokračování koaliční spolupráce ANO, SPOLU a Pirátů. Piráti tak mohou navázat na práci, kterou v uplynulých čtyřech letech odvedli a pokračovat v ní. V nejlidnatějším ostravském obvodu Ostrava-Jih míří zástupci Pirátů stejně jako v minulosti do opozičních lavic. Všechny priority a cíle ostravských Pirátů pro nadcházející období najdete ve volebním programu Ostrava 4.0.


Ve vedení města pokračuje na postu náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová, která dál povede resort školství a nově také oblast kultury. Jak již dříve staronová náměstkyně uvedla, chce především pokračovat v rozjetých projektech, z nichž řadu sama iniciovala, a dále je rozvíjet. Zároveň opouští oblast sportu, která nově nebude přidružena ke školství a připadá tak jinému náměstkovi.

„V minulých 4 letech jsme s kolegy na odboru školství a sportu odvedli spoustu práce, za což všem patří velký dík. Těší mě, že ostravské školství můžu dál rozvíjet a posouvat tím správným směrem. Nově mi připadne gesce kultury, která si v Ostravě rozhodně zaslouží pozornost a podporu města. Ostravskému sportu budu dál už jenom fandit a věřím, že můj nástupce bude pokračovat v nastaveném trendu,”

uvedla Andrea Hoffmannová.

Na podobném půdorysu jako před volbami bude fungovat také koalice v centrálním ostravském obvodu, Moravské Ostravě a Přívozu. Na křeslo místostarosty znovu usedne David Witosz, na starosti bude mít stavební investice, hospodaření s bytovým fondem i nebytovými prostory a strategický plán “Fajnova centrum”. Dosavadní místostarosta Rostislav Řeha bude pokračovat v neuvolněné funkci radního pro Místní agendu 21. Projekt MA 21 v uplynulých letech na radnici v rámci své gesce inicioval a zaváděl a může tak navázat na dobře započatou práci.

Dohodnutá podoba koalice a personální zastoupení už je i v obvodu Ostrava-Poruba. Tam na dobře odvedenou práci pirátského místostarosty pro vzdělávání Martina Tomáška naváže nová místostarostka a porubská lídryně Martina Dušková, která se u Pirátů specializuje na sociální oblast a školství. Porubským Pirátům nově přibude ke školství gesce sportu a také zmiňovaná sociální oblast.

Ve všech případech musela konkrétní podobu dohodnutých koaličních smlouv schválit také místní členská základna Pirátů.

K nijak přelomové změně nedošlo ani v nejlidnatějším ostravském obvodu Ostravě-Jihu, hnutí ANO si tady stejně jako v minulém období vybralo za partnera koalici SPOLU a s dalšími partnery v ní nepočítá. Piráti tedy opět míří do opozičních lavic. Jak uvedla jižanská lídryně Pavlína Polášková, Piráti tady nadále chtějí být konstruktivní a seriózní opozicí - kontrolovat činnost radnice, přinášet návrhy a nastavovat zrcadlo vládnoucí většině.


Úvodní obrázek zdroj: Lukáš Ston


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu