Komentář Pirátů z Ostravy-Jihu: Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost

Komentář Pirátů z Ostravy-Jihu: Národ, který zapomene svou minulost, nemá žádnou budoucnost

Ostrava, 20. listopadu 2019 – Česká společnost se 30 let po Sametové revoluci stále nedokázala vyrovnat s obdobím, které změně režimu předcházelo. Jen máloco dokázalo letos rozpoutat tak vyhrocenou debatu jako události, které se odehrály kolem sochy maršála Koněva v Praze. Netrvalo to dlouho a součástí této diskuse se staly desítky soch, fresek a dalších uměleckých děl z období totality včetně několika objektů v Ostravě. Sovětský maršál je beze sporu kontroverzní historickou postavou, která má za sebou například krvavé potlačení maďarského povstání v roce 1956 a právem tak budí polemiku o budoucnosti jeho pražské sochy. Na jiných místech je ale situace odlišná a není zdaleka tak černobílá.


Ostrava nedávno zažila vandalský útok na hrob sovětských vojáků v Komenského sadech (viz naše vyjádření). Ještě dříve se ale v podobném duchu rozeběhla diskuse o sousoší Komunisté, které již několik desetiletí chátrá bez jakékoliv péče v parku poblíž křižovatky ulic Plzeňské a Horní. Obě sochy jsou dokonalou ilustrací doby, ve které vznikly a jejich přítomnost v našem městě je naprosto odůvodněná. Na rozdíl od kontroverzní Koněvovy sochy se totiž nejedná o adoraci ideologie ani jejích představitelů. Dokonce původně plánované ideologické symboly - srp a kladivo, byly v roce 1974 (tedy za časů tuhé normalizace) odmítnuty. Výsledné dílo má tedy hlavně symbolizovat pokrok, konkrétně v oblasti atomového a vesmírného výzkumu. V našem městském obvodu se tato tématika objevuje minimálně v dalších třech případech uměleckých děl (např. Objevitelé vesmíru nebo Atomový věk a v celé Ostravě tomu není jinak.

Odstranění památek z dob komunismu minulost nevymaže a lepší společnost nevybuduje. Jedním z řešení může být sejmutí sousoší z mohutného podstavce, s pomocí architektonicko-výtvarné soutěže jej zrestaurovat a zasadit do kontextu současnosti a okolí dané lokality. Myšlenku restaurovat sousoší má vedení radnice již delší dobu. Konkrétní termín či projekt jsou ale stále nejisté. Jisté je zatím jen to, že z návrhu rozpočtu na další rok tento záměr vypadl. Rozdíl mezi Koněvem a Komunisty či pomníkem v Komenského sadech je pro tyto debaty ale naprosto zásadní a neodborné a politicky zabarvené výroky mohou snahu porozumět minulosti zhatit.

Věříme, že zachovávání svědectví o minulosti je důležité pro správná rozhodnutí v budoucnosti. Výročí Sametové revoluce bychom si měli připomenout s vědomím toho, že žijeme v nejlepším období v naší historii. Poděkujme lidem, kteří se o to zasadili a vzpomeňme na oběti, které si minulý režim vyžádal. Bez znalosti minulosti bychom této vzpomínky ale nikdy nebyli schopni.

Pavlína Nováčková a Ondřej Netočný, zastupitelé městského obvodu Ostrava-Jih

Úvodní obrázek byl s laskavým svolením převzat z portálu ostravskesochy.cz.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu