Ostrava vyčlenila téměř 40 milionů korun na dotace do školství, vzdělávání a talent managementu. Žádosti lze vyřídit digitálně, jednodušeji a rychleji

Ostrava vyčlenila téměř 40 milionů korun na dotace do školství, vzdělávání a talent managementu. Žádosti lze vyřídit digitálně, jednodušeji a rychleji

Ostrava, 3. srpna 2020 – Celkem 39,2 milionů korun je v rozpočtu města Ostravy připraveno na podporu školství, vzdělávání a talent managementu prostřednictvím dvou dotačních programů. Žádosti o dotace se navíc letos budou podávat dříve, příjemci tak zjistí výsledky už na začátku roku.


Zájemci o dotace mohou podávat žádosti v termínu od 5. do 16. října 2020.

„Termín pro podání žádostí jsme v letošním roce posunuli, což pro žadatele znamená, že se výsledky o výši finanční podpory dozví už na začátku roku, ihned po projednání v orgánech města. Mohou si tak lépe plánovat své aktivity. Ostrava každoročně vyhlašuje tři dotační programy zaměřené přímo na vzdělávání. Třetí dotační titul na podporu výuky cizích jazyků a cizojazyčné výuky pro rok 2021 zveřejníme na jaře příštího roku. Na všechny tři programy uvolní město ze svého rozpočtu kolem 50 milionů korun,“

uvedla resortní náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Peněžní prostředky z programu na podporu školství jsou určeny k financování celoročních i jednorázových zájmových a vzdělávacích aktivit včetně těch pro děti z mateřských škol, významných akcí celoměstského charakteru, mezinárodní spolupráce pro žáky základních a středních škol, a zájmových a vzdělávacích aktivit realizovaných školskými zařízeními a právnickými osobami neziskového charakteru. Maximální výše podpory na jeden projekt je 250 tisíc korun.

Program na podporu vzdělávání a talent managementu, který je unikátní v rámci celé České republiky, poskytne finanční podporu projektům, které rozvíjejí technické dovednosti, přírodovědné znalosti i čtenářskou a matematickou gramotnost. Systematicky posiluje nadání dětí a jejich rozvoj, pomáhá vytvářet podmínky pro mimořádné talenty. Peněžní prostředky je možné čerpat na financování vzniku nových a rozvoje stávajících subjektů, talent center a science center, na projekty spolupráce vysokých škol při řešení problematiky města Ostravy, na pořádání krajských a celostátních soutěží mateřských, základních a středních škol, zejména v přírodovědných a technických oblastech a na rozvoj stávajících vzdělávacích oborů a programů, které podporují budoucí odborníky, chybějící na trhu práce. Žadateli mohou být ostravské mateřské, základní, střední a vysoké školy, školská zařízení zájmového vzdělávání a právnické osoby neziskového charakteru se sídlem v Ostravě.

„Pro letošní rok se podávání žádostí díky další elektronizaci značně zjednodušuje. Zájemce odešle žádost do informačního systému a odpadne mu povinnost dokumenty včetně příloh tisknout a odesílat poštou, datovou schránkou nebo osobně doručit na podatelnu magistrátu, jako tomu bylo dříve,“

doplnila Andrea Hoffmannová.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.