„Ostravský sport dotujeme, jak to jen v krizi jde, podržet chceme všechny sportovní kluby a oddíly,“ říká náměstkyně Andrea Hoffmannová

„Ostravský sport dotujeme, jak to jen v krizi jde, podržet chceme všechny sportovní kluby a oddíly,“ říká náměstkyně Andrea Hoffmannová

Ostrava, 7. ledna 2021 – Dlouhodobě se táhnoucí pandemie, omezení hromadných akcí, schválení daňového balíčku vládou a následné krácení rozpočtu obcí. To vše předcházelo rozhodnutí vedení města o snížení podpory sportu o dvacet procent. Škrtá se všude, sport nevyjímaje. Krácení dotací vychází ze současné pandemické situace, začátek roku pořádání akcí a sportovním aktivitám klubů nepřeje, jejich činnost je tak logicky omezena. Sportovní kluby byly o nižší podpoře v tomto roce informovány již v prosinci, kdy byly vyhlášeny dotační tituly, o konkrétních částkách se bude rozhodovat v březnu. Světlem na konci tunelu a nadějí do budoucna jsou pak plánované investice do sportovní infrastruktury, veškeré rozběhnuté projekty pokračují a další by se měly letos realizovat.


Sport k Ostravě neodmyslitelně patří a město je dlouhodobě v jeho podpoře velkorysé, v celorepublikovém srovnání patří ostravské investice do sportu mezi nejvyšší. Nyní je ale potřeba se přizpůsobit současné situaci a stejně jako jinde, i ve sportu hledat cesty, jak ušetřit. Nižší dotace se dotknou především vrcholových sportovních klubů, v oblasti tělovýchovy by se mělo krátit minimálně.

„Boj s virem přináší svou daň, koronakrize zasáhla všechny sektory. Ve sportu jsme navíc v loňském roce nijak nekrátili, vše zůstalo tak, jak jsme to v prosinci 2019 nastavili, a to přestože kluby sportovní činnost mnohdy vůbec nevykonávaly. Letos už je ale situace kvůli pandemii a nutným škrtům v městském rozpočtu neudržitelná. Na druhou stranu již nyní víme, že nebudou probíhat některé sportovní akce po veřejnost, které jsme plánovali podpořit. Nakonec tedy možná nedojde k tak razantnímu škrtání v pravidelné činnosti, a peníze, které by se jinak uplatnily na podporu významných akcí ve městě, se budou moct vrátit klubům,“

vysvětluje náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.

Město Ostrava ale nemusí šetřit jen ve sportu. Plošně došlo ke snížení všech dotací o dvacet procent také ve školství a kultuře, jen v sociální oblasti to bylo z pochopitelných důvodů jen deset procent.

Dobrá zpráva je, že krácení se netýká investic do sportovní infrastruktury. Ostravská náměstkyně dlouhodobě usiluje o co nejhustší síť sportovišť v Ostravě a zvýšení dostupnosti sportu pro všechny věkové i sociální skupiny obyvatel.

„V loňském roce byly dokončeny sportovní haly v Krásném poli a Nové Bělé, zrekonstruovali jsme TJ Sokol v Koblově. Do budoucna plánujeme další investice, chceme například vybudovat workoutová hřiště v místech, kde chybí sportovní zázemí, momentálně s jednotlivými obvody mapujeme vhodné lokality. Pokračujeme v dalších rekonstrukcích a výstavbách nových sportovišť. Velkou radost pak mám z projektu multifunkční haly pro míčové sporty, v jejíž přípravě letos dále pokračujeme,“

dodala s nadějí na lepší vyhlídky pro ostravský sport Andrea Hoffmannová.


Úvodní obrázek zdroj: Jiří Zerzoň [web].


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu