Ostrava pokračuje v podpoře alternativního vzdělávání, schválila vznik ScioŠkoly

Ostrava pokračuje v podpoře alternativního vzdělávání, schválila vznik ScioŠkoly

Ostrava, 09. února 2022 – V Ostravě vznikne nová ScioŠkola! Rada města toto rozhodnutí posvětila na svém posledním jednání. Ostrava tak pokračuje v podpoře alternativních forem vzdělávání a rozšíření nabídky pro děti a rodiče. Tuto myšlenku od začátku svého působení prosazují oba ostravští Piráti, kteří mají v gesci vzdělávání – náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová a porubský místostarosta pro vzdělávání Martin Tomášek. Důkazem je mimo jiné vznik ostravského waldorfského kampusu v Porubě, který dotáhli po několika letech do zdárného konce, či Martinova práce na větvi Montessori pedagogiky při ZŠ Ukrajinská.


Vedle zkvalitňování klasického školství je podpora alternativního vzdělávání a různorodosti jedním z pilířů nové Strategie vzdělávání města Ostravy 2030.

„Možnost volby v rámci vzdělání je naší prioritou. Dlouhodobě usilujeme o co nejpestřejší spektrum možností, jak vzdělávat děti v Ostravě. Chápeme, že každému rodiči a dítěti může vyhovovat jiný formát školy, a proto chceme, ať je z čeho vybírat. Scioškola současnou nabídku vhodně doplní,“

vysvětluje Andrea Hoffmannová.

ScioŠkoly jsou inovativní základní školy, základem přístupu je kombinace pestré škály formátů, ve kterých se děti učí. Důraz je kladen na zážitkové vzdělávání a velký podíl dětí na chodu školy. Žáci jsou rozděleni do trojročí, základem je respekt k tempu a individuálním potřebám dítěte. Škola vyučuje matematiku Hejného metodou, angličtinu již od 1. třídy. Děti se učí ve skupinách, v každé skupině je více průvodců (učitelů) a děti mají dostatek prostoru pro svůj individuální přístup.

„Zájem o inovativní vzdělávání roste a já jako pedagog nakloněný alternativním výukovým metodám vždy rád podpořím jeho další rozvoj. Koncept ScioŠkol mi dává smysl a v řadě jiných měst už roky úspěšně funguje. Škola vede děti ke svobodě a zodpovědnosti za sebe a své vzdělávání. Děti se učí poznávat své silné i slabé stránky a pružně reagovat na měnící se požadavky světa kolem nás, což je v dnešní době jedna z nejdůležitějších dovedností,“

dodává Martin Tomášek.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.