Ostrava, 28. ledna 2021 – První státní Montessori třída v Ostravě může fungovat již od září v Porubě. Pokud bude dostatek zájemců a třída se naplní, tento obvod se bude moci po nedávném otevření Waldorfského kampusu pochlubit dalším prvenstvím. Piráti alternativní pedagogice fandí a dlouhodobě usilují o širokou paletu cest ke kvalitnější výuce.


„’Pomoz mi, abych to dokázal sám.’ To je heslo Marie Montessori, zakladatelky inovativní pedagogiky. Je v něm obsaženo vše podstatné. Dítě se samo z vrozené zvídavosti dostává na kloub různým věcem, nevědomky a nenásilně tím rozvíjí své dispozice a pedagog tuto jeho hravost pouze podněcuje a usměrňuje,“

vysvětluje porubský místostarosta pro vzdělávání Martin Tomášek princip Montessori pedagogiky.

Vzdělávací metoda Montessori má ve světě více než stoletou historii, u nás si ale pořád ještě opatrně razí cestu vedle tradičního pojetí vzdělávání. Jedním z klíčových pojmů Montessori pedagogiky je partnerský přístup a vzájemný respekt. Velký důraz se klade také na tvořivost. Dětem nemusíte říkat, co a jak mají dělat, protože mají své vlastní tempo a jednotlivé aktivity jsou pro ně lákavé samy o sobě. Učí se v pracovním prostředí užívajícím specifický metodický materiál či Montessori pomůcky.

V Ostravě půjde o vůbec první státní třídu s prvky Montessori a otevře ji základní škola na Ukrajinské ulici. Tzv. dvojročí bude sdružovat první a druhou třídu o ideálně šestnácti dětech. Zápis je naplánován na 8. dubna, podrobnosti se zájemci dozvědí ve škole, na úřadě nebo ve spolku rodičů Montessori Poruba, který vznik třídy inicioval a výrazně se podílí na naplnění této idey.

„Jako Piráti podporujeme alternativní pedagogiku, stejně jako inovativní pojetí klasického školství. Jednotlivé alternativní směry a klasické školství se synergicky se doplňují, naším cílem je uspokojit co nejširší poptávku ze strany rodičů a dětí. Nejen že je každé dítě jiné, ale i představy rodičů o správné vzdělávací cestě bývají různé. My tyto představy ctíme a snažíme se pro jejich naplnění vytvářet podmínky. Jsme přesvědčeni, že svoboda volby a kvalitní vzdělávání mohou jít ruku v ruce,“

dodává Martin Tomášek.