Ostrava, 16. prosince 2020 – „Další meta zdolána,“ může si oddychnout ředitel neziskové organizace MIKASA Michal Panáček. Koncem listopadu byla schválena nájemní smlouva na pozemek, na kterém má být vybudována příjezdová cesta k domovu pro klienty s autismem v Ostravě-Výškovicích. MIKASA se v souvislosti s plánovanou výstavbou domova od začátku záměru potýká s řadu překážek. Projekt dlouho provázely komplikace při získávání povolení stavby a brzdila jej také petice zaměstnanců a rodičů žáků místní základní školy proti výstavbě. Piráti naopak realizaci projektu dlouhodobě podporují a k podpoře již v září vyzývali v otevřeném dopise i vedení radnice městského obvodu Ostrava-Jih. To nyní potřebné povolení stavby příjezdové cesty k pozemkům schválilo a MIKASA tak může finalizovat dokumenty pro vydání stavebního povolení a v případě schválení začít stavět.


MIKASA již do projektové dokumentace investovala 1 milion korun, slíbená dotace 50 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj je navíc podmíněna získáním stavebního povolení do dubna 2021. Hraje se tedy o čas a nezbývá než doufat, že se organizaci podaří vše dotáhnout do zdárného konce. Ředitel organizace Michal Panáček má z dílčího úspěchu radost, ale taky ví, že MIKASA ještě zdaleka nemá vyhráno.

„Jsem opravdu rád, že se podařilo udělat další významný krok v cestě k zahájení stavby. Projekt od začátku provázely komplikace, snad se teď karty obrátily a další nezbytná „razítka“ se nám podaří zajistit v potřebných termínech a dodržíme tak podmínky pro čerpání dotace. Děkuji Pirátům, že realizaci domova podporovali od začátku a postavili se za nás,“

uvedl Michal Panáček.

„Piráti vítají, že obvod nakonec stavbu domova umožnil, sociální služba tohoto typu v Ostravě dlouhodobě chybí. Pomoc slabším skupinám je součástí vyspělé společnosti a koresponduje se snahou města o sociální začleňování znevýhodněných skupin obyvatel,“

vysvětluje pirátská opoziční zastupitelka Pavlína Nováčková.

Město Ostrava navíc podporu domova pro klienty s postižením zahrnulo již podruhé do Komunitního plánu sociálních služeb na léta 2019-2022.

„Tento typ bydlení určitě představuje výraznou pomoc pro ostravské rodiny, které pečují o osoby s poruchou autistického spektra. Cílem projektu je, aby dospělí jedinci s tímto zdravotním znevýhodněním měli možnost osamostatnit se a zároveň aby i jejich pečujícím rodičům mohlo být odlehčeno od každodenní náročné péče. Vidím zde také snahu o začlenění lidí s handikepem do společnosti. Doufám, že podobné nastavení bude reflektovat také koncepce bydlení v Ostravě,“

dodala sociální pracovnice a krajská zastupitelka Pirátů Martina Dušková.