Piráti jsou proti neuváženému rušení parkovacích míst v centru Ostravy

Piráti jsou proti neuváženému rušení parkovacích míst v centru Ostravy

Ostrava, 4. září 2018 - Současní zástupci města Ostravy se rozhodli zrušit 600 parkovacích míst v centru Ostravy, které jsou zdarma. Cena parkovného přitom na větších parkovištích vyjde až na 40 Kč/hod a obyvatelé centra oceňují, že mohou parkovat zdarma tam, kde bydlí. V centru Ostravy údajně v současné chvíli denně chybí čtyři tisíce stání. Zástupci města chtějí přesto zrušit bezplatná parkovací místa v centru Ostravy a vybudovat systém P + R (Park & Ride, tj. zaparkuj a jeď), aby občané a návštěvníci města parkovali zdarma na hranici centra a zbývající část trasy by jeli městskou hromadnou dopravou.

Piráti navrhovaný systém nepovažují za komfortní a efektivní řešení parkování v centru města, natož pak v případě rušení takového množství parkovacích míst. David Witosz, kandidát na primátora a současně odborný garant Pirátské strany pro dopravu uvádí:

„Pro takové rozhodnutí by město mělo mít zejména kvalitní a přesná data ohledně obsazování jednotlivých parkovacích míst. Pouze taková data mohou být následně základem pro fundovaná rozhodnutí o investicích do finančně náročnějších parkovacích systému na území města. Současně sběr dat by mohl být dobrým základem pro vytvoření aplikace, která uživatele snadno navede na volné parkovací místo bez zbytečného bloudění a tedy ztráty času.“

alt text

Lukáš Jansa, kandidát Pirátů v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz doplňuje, že

„Piráti budou usilovat pro návštěvníky o vybudování architektonicky zajímavého parkovacího domu ve vhodné lokalitě v centru města.“

Jako obyvatel centra vidí problém v tom, že na dané opatření doplatí hlavně obyvatelé parkující u svých domů, kteří si budou muset zaplatit roční kartu rezidenta. Přitom by postačilo vybudovat nová parkovací místa v zástavbách a současně pro rezidenty a abonenty vytvořit bezplatné parkovací zóny s poskytnutím volné časové kapacity pro návštěvy, které by byly placenými pro ostatní návštěvníky centra pro omezené časové období v pracovní dny.

Město by mělo vyřešit přetlak parkování v pracovní dny uvážlivě a ne dostávat z občanů bydlících v centru města peníze za parkování.

alt text


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu