Ostrava, 5. srpna 2019 – Piráti otevření nové spalovny nebezpečných odpadů v Ostravě nepodporují. Nepřesvědčila je ani doplněná dokumentace záměru a vidí v ní řadu nedostatků. Pokud to máte stejně, řekněte to přímo posuzujícím úředníkům! K EIA dokumentaci můžete do 12. 8. 2019 poslat připomínky. Poradíme vám, jak na to.

Místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Rostislav Řeha se svým týmem sepisuje k záměru nesouhlasné vyjádření za obvod. Stejnou věc můžete podle §8 odst. 3 zákona 100/2001 Sb. udělat i vy, občané.

Nejprve se seznamte s přepracovanou dokumentací záměru na EIA portálu.

Následně si od nás stáhněte šablonu připomínek - MS Word, Libre office

Tuto šablonu doplňte o své připomínky, podepište a odešlete do 12. 8. 2019 na Ministerstvo životního prostředí jedním z následujících způsobů:

  • Poštou, popř. osobně na adresu:

Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence

Ministerstvo životního prostředí

Vršovická 1442/65

Praha 10, 100 10

  • Datovou schránkou na 9gsaax4
  • Podepsaným e-mailem na info@mzp.cz

Všechny připomínky budou následně projednávány na veřejném projednání.