NE spalovně! Piráti budou bránit Ostravu před dalším znečištěním

NE spalovně! Piráti budou bránit Ostravu před dalším znečištěním

Ostrava, 5. 9. 2018 - Ostravští Piráti nesouhlasí se záměrem společnosti SUEZ vybudovat v Mariánských Horách spalovnu nebezpečných odpadů. Poukazují na to, že podstatná část Moravskosleszského kraje už nyní trpí výrazně zhoršenou kvalitou ovzduší, když jsou zde dlouhodobě překračovány imisní limity. Zároveň nebyla dostatečně odůvodněna potřeba nové spalovny a z dostupných dat vyplývá, že pro naplnění její kapacity bude nutné do Ostravy svážet nebezpečný odpad nejen z celého Moravskoslezského, ale i z jiných krajů. Proto Piráti začínají se sběrem podpisů pod petici proti její výstavbě, zároveň se chtějí účastnit i nadcházejícího řízení a využít veškeré zákonné prostředky k tomu, aby obyvatelům Ostravy nepřibyl k těm současným ještě další zdroj znečištění.

„Z výše uvedených důvodů se Piráti spolu s dalšími občany Ostravy rozhodli vytvořit petici »Stop spalovně nebezpečných odpadů v Ostravě«. Chceme získat podporu a sesbírat podpisy všech Ostravanů, kteří si stejně jako my myslí, že stavbou dalších komínů cesta k čistému ovzduší nepovede,“

řekl kandidát Pirátů na primátora David Witosz.

Po letech planých slibů, plánování, bezzubých opatření a řadě PR akcích se kvalita ovzduší zlepšuje jen pomalu. Ostravané se stále dusí – ať už vinou fotosmogu, nezvládnutému odtěžování lagun a nebo kvůli inverznímu charakteru počasí. Krajina je už nyní zatížena znečištěním z různorodých zdrojů, které tu a tam doplňují lokální topeniště, jinde hustá doprava a zhoršují i přeshraniční vlivy. Nyní má do tohoto mixu přibýt i spalovna nebezpečných odpadů.

„Je na čase, aby zdrojů znečištění na Ostravsku ubývalo. Potřebujeme, aby se podobné projekty posuzovaly s rozmyslem a s ohledem na změny, které je nutné udělat, aby se obyvatelé Ostravy doškali zlepšení kvality ovzduší. Stávající zdroje znečištění je nutné modernizovat a těch nevyhovujících se zbavovat,“

komentuje situaci Jan Nezhyba, garant Pirátů pro programový bod Životní prostředí.

Jak můžete naši petici podpořit?

Můžete ji podepsat

Petice je k dispozici v poslanecké kanceláři České pirátské strany (Nádražní 1248/16, 702 00 Ostrava, +420 737 480 813) a na každé akci Pirátů. Další prostory budou v budoucnu přibývat.
Můžete nabídnout svůj prostor k podpisům Petice

Pokud máte restauraci, obchod či jiné vhodné místo, napište nám a my vás uvedeme na našich stránkách a pomůžeme s úpravou prostoru.
Můžete sbírat podpisy sami

Stáhněte si Petici, vytiskněte ji a sepněte sešívačkou a dejte ji k podpisu lidem ve vašem okolí. Je nutné sbírat podpisy v souladu s petičním zákonem a pokud zaplníte podpisové archy, vytiskněte si Petici znovu a můžete stejným způsobem pokračovat. Zaplněné petice je potřeba dopravit (osobně nebo poštou) do poslanecké kanceláře (Nádražní 1248/16, 702 00 Ostrava, +420 737 480 813).

Kontakt


    Rostislav Řeha

Rostislav Řeha

místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, zastupitel města Ostravy


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu