Ostrava, 5. září 2019 – Nový školní rok začal nejen dětem, ale i těm, kteří mají oblast vzdělávání v popisu práce. Pirátská náměstkyně pro oblast školství a sportu prozradila svůj letošní plán. Město Ostrava bude stejně jako v předchozích letech podporovat talentované žáky, stipendisty i inkluzivní vzdělávání. Chystá ale také novinky. Například kariérní poradenství pro děti, projekt Fajne školni bistro nebo Ostravské sportovní hry.

Rozhýbat školáky pomohou Ostravské sportovní hry pro žáky základních škol. Během roku se uskuteční školní kola ve sportovních soutěžích. Ty vyvrcholí Velkým sportovním dnem, do kterého postoupí deset nejúspěšnějších škol.

Ke zlepšení stravovacích návyků žáků přispěje město projektem nazvaným BO!!! Fajne školni bistro!!! Po vzoru televizních kulinářských show bude jídelny nějakou dobu koučovat známý ostravský šéfkuchař David Valíček a pozvedne tak úroveň školního stravování.

„Chceme motivovat kuchařky našich škol, aby nevařily jen zdravě, ale také moderně. Proto jsme připravili sérii workshopů na školách, ve kterých, po vzoru konceptu z televizní show, šéfkuchař navštíví jídelny. Spolu s šéfkuchařem a kuchařkami se do projektu zapojí i žáci. Cílem je představit nový, neotřelý způsob stravování, atraktivní pro děti a zajímavý pro kuchařky. Věřím, že tím ušetříme i část jídla, které se v kantýnách každodenně vyhazuje,“

říká Andrea Hoffmannová.

Další program města počítá s financováním celoročních i jednorázových volnočasových aktivit a s podporou mezinárodní spolupráce žáků základních a středních škol. Kromě výukových programů pro děti z něj budou financováni kariérní poradci na 20 základních školách. Na tento program je vyčleněno 9 milionů korun. Ostrava tak pokračuje v projektu inkluzního vzdělávání pro ty, kteří se neobejdou bez odborné pomoci.

„Na 25 ostravských školách budou po dobu tří let pomáhat žákům i pedagogům odborníci z řad školních psychologů, sociálních a speciálních pedagogů a školních asistentů. Město tak naváže na předešlý úspěšný pilotní projekt inkluzivního vzdělávání. Rozpočet tříletého projektu činí 99,8 milionu korun, přičemž 95 % je hrazeno z prostředků Evropské unie,“

upřesňuje Hoffmannová.

Ostrava významně podporuje talentované žáky. Pro Program na podporu vzdělávání a talent managementu město vyčlenilo částku 45 milionů korun. Tato částka bude použita například na zřízení nových vzdělávacích oborů a programů, které vychovají budoucí odborníky chybějící na trhu práce anebo na vznik science center či startovacích programů.

Mimoto se studenti vysokých škol, kteří dosahují mimořádných studijních a vědeckých úspěchů, mohou ucházet o stipendia města Ostravy. Pokračovat bude nadále také polytechnické vzdělávání v mateřských školách, a to formou zábavných kurzů, během nichž se pěti a šestileté děti seznámí s nářadím a osvojí si práci s ním.