Praha, 4. dubna 2019 – Polsko právě připravuje Národní program omezování znečišťování ovzduší (NAPCP) bohužel ale bez nás. S polským smogem se potýkají zejména lidé na Ostravsku a Karvinsku, kde velkou část zimy dýchají vzduch znečištěný nad zákonem garantované limity. Teď má Česko šanci to ovlivnit. Sousední státy totiž mají podle evropské směrnice právo do přípravy polské legislativy zasáhnout, pokud je zdroje znečištění také negativně ovlivňují. „Vláda by měla neprodleně oslovit Polsko i Evropskou komisi s tím, že Česko chce vstoupit do řízení a zahájit proces přeshraničního veřejného posouzení dopadů na životní prostředí. Budu kvůli tomu okamžitě interpelovat ministra životního prostředí,“ komentuje Lukáš Černohorský, pirátský poslanec žijící v Ostravě.

Že se Česko má zapojit do přípravy klíčového matriálu, který má za úkol zlepšit stav ovzduší v Polsku, potvrzuje i havířovský zastupitel a Pirátský garant pro životní prostředí Jan Nezhyba:

„Máme teď jedinečnou příležitost podstatně zmírnit dálkové přenosy emisí z Polska, a zlepšit stav ovzduší v příhraničí. Ministerstvo by se mělo aktivně zasadit o zahájení spolupráce v rámci procesu posuzování vlivů na životní prostředí označovaný jako přeshraniční SEA. A to proto, aby mohly zainteresované české subjekty tento klíčový materiál připomínkovat.“

Přeshraniční konzultace jsou zakotveny ve článku 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2016/2284 o snížení národních emisí některých látek (NEC), kde se uvádí, že přeshraniční konzultace jsou potřeba „zejména v případech, kde byly zdroje znečištění jednoznačně identifikovány jakožto zdroje způsobující oblastní přeshraniční znečištění druhému členskému státu, například při koncentraci energetického sektoru, těžkého strojírenství, případně městské zástavby a související dopravní zátěže v blízkosti hranic. Zde je nutné vzít v úvahu právě relevantní přeshraniční vlivy při konzultaci se sousedními členskými státy, přičemž směrnice NEC v této oblasti požaduje společnou akci sousedních a třetích členských států.“

  • COMMUNICATION FROM THE COMMISSION. Guidance for the development of National Air Pollution Control Programmes under Directive (EU) 2016/2284 of the European Parliament and of the Council on the reduction of national emissions of certain atmospheric pollutants (2019/C 77/01).