Ostrava, 6. června 2021 – Když se řekne „čistička odpadních vod“, málokdo si zřejmě vybaví divokou přírodu a příležitost pro obnovení biodiverzity. Místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha má ale přímo radar na zajímavé nápady, jak zvelebovat veřejný prostor a zlepšovat životní prostředí. Když se dozvěděl o rozsáhlém území kolem Čističky odpadních vod v Přívoze, jehož součástí jsou i pozemky obvodu, hned věděl, jak tuto skrytou divočinu zužitkovat. Společně s Ostravskými vodárnami a kanalizacemi (OVAK) chce v areálu vysadit stromy a založit luční trávníky, se kterými má obvod výbornou zkušenost i jinde. Ke spolupráci přizval také odborníky z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK).


„Pokud se to podaří, tak celé rozsáhlé území přestane být jakýmsi tepelným ostrovem a příznivě ovlivní své okolí a zlepší zdejší biodiverzitu,“

říká místostarosta Rostislav Řeha, který stál u zrodu projektu lučních trávníků v Ostravě.

Kromě AOPK chce zapojit i odborníky z Ostravské univerzity a poradit se s nimi, jak vyprahlé území proměnit v oázu s pozitivním vlivem na okolní klima, a co cenného v divočině naopak nechat tak, jak je.

„Objevujeme tu pozemky, do kterých se celá léta prakticky nezasahovalo. Můžeme tady s kolegy z univerzity studovat, jaké druhy rostlin i živočichů se v území prosadily a jak fungují. Je to velká příležitost, jak pro výzkum, tak pro životní prostředí samotné. Těším se, jak se spolupráce vyvine,”

dodává se zaujetím Rostislav Řeha.