Kultura v Ostravě-Jihu po pirátsku

Kultura v Ostravě-Jihu po pirátsku

Kultura je často vnímaná jako ten méně podstatný element v životě obce, proto se v ní také nejdřív škrtá. Žijeme ve městě s dlouhou a bohatou kulturní tradicí, ale ne vždy se toto kulturní bohatství projevuje i na úrovni jednotlivých obvodů. Je zřejmé, že v centrech měst se setkáváme s větší nabídkou kulturních akcí a řeč je o skutečné kultuře, nikoli jen o různých formách jednoduché zábavy.

Jsme přesvědčeni, že úroveň kultury odráží stav společnosti. Každá kniha, kterou člověk přečte, je důležitá – tříbí nejen naše myšlení, ale nutí nás přemýšlet o světě a o životě, vede nás – různými cestami - ke kráse a k tomu, co náš život zlepšuje a zjemňuje. A v tomto smyslu toho má obvod Ostrava-Jih ještě hodně před sebou.

V ideálním případě je kultura cosi jako dech – většinou totiž ani nevnímáme, že dýcháme. V kulturně rozvinutém prostředí také nevnímáme, že žijeme vedle unikátních budov a několikrát do roka si můžeme poslechnout světově proslulé muzikanty. Když ale máme možnost srovnávat, velmi záhy zjistíme, kde skutečná kultura a kultivovanost chybí. V současné době to vypadá tak, že obvod připraví pět až šest akcí ročně, většinou jde však o povrchní zábavu, která příliš nekultivuje. Proč? Chybí peníze, nebo něco jiného? A přitom existují způsoby, jak dodat kultuře v našem obvodě novou energii.

S umělci i odborníky

Kultura v našem obvodu funguje roztříštěně. Měli bychom proto najít způsob, jak zjednodušit cestu k jejímu intenzivnímu rozvoji. Především musíme ve spolupráci s umělci i odborníky vytipovat oblasti, které váznou, ať už z důvodů administrativních, či jiných. Co nám na Jihu chybí k tomu, aby se nám žilo dobře? Abychom zde pouze nepřespávali a nezavírali se do svých domovů, abychom dokázali využívat toho, co nám náš obvod poskytuje? Chceme využívat zkušenosti z jiných měst, a to i zahraničních, abychom dokázali nabídnout širší spektrum kulturních akcí a na své si přišli ti, kdo se chtějí jednoduše pobavit, ale i ti, kteří touží po náročnějším programu. A nabídnout jim například pravidelná setkávání s určitými žánry.

Struktura aktivit v obvodě Ostrava-Jih by se měla změnit; máme na mysli odbory strategického rozvoje, školství, kultury a vztahů s veřejností. Je třeba nastavit fungování kompetentních odborů (či oddělení) tak, aby pomáhaly při organizaci kulturních akcí (jako pořadatel, nebo spolupořadatel) stejnou měrou jako při přidělování dotací. Jde o to, aby kulturní akce měly svébytný vlastní styl. Nechceme „pouť“, chceme kultivovaný, stylově jednotný prostor k setkávání a kvalitní zábavě. Ostrava-Jih nepochybně nabízí řadu atraktivních a neobvyklých míst, kde by se podobné akce mohly uskutečnit.

Komunity a jak jim pomáhat

Jsme přesvědčení o tom, že obvod dostatečně nespolupracuje s komunitami na svém území, nepomáhá jim v přípravě akcí, o které by určitě byl zájem a mohly by pomoci vzájemnému setkávání a porozumění. Jde o drobnou, ale nezbytnou a soustavnou spolupráci s různými subjekty, která je plně v možnostech příslušného úřadu: jen je třeba najít vhodného organizátora, spojit ho s dalšími účastníky akce a poskytnout mu technickou a administrativní podporu – od vyřízení případné uzavírky, záboru prostranství (včetně zajištění WC) až po pomoc s propagací. Nestačí totiž jen poskytnout finanční obnos, je potřeba i pomáhat a tím i ohlídat, aby se akce vyvíjela žádoucím směrem. Podpora a propojení akcí, stejně jako prosté uvažování nad jejich smyslem, může akcím dát jiný rozměr a vyšší cíle.

Piráti chtějí spolupracovat s místními spolky, komunitami i jednotlivci, nejen poskytováním dotací, ale také dalšími způsoby a personálně. Plánujeme zapojit školy, ne však jako zřizovatel, který školám něco nařizuje, ale takovým způsobem, aby s organizací akcí mohli pomáhat i studenti, něco se přiučili a posílil se jejich vztah k našemu obvodu.

Změny dramaturgie

Jsme si jisti, že bychom měli posunout dramaturgii jinam. Vzhledem k velikosti našeho obvodu bychom měli připravovat víc specializovaných filmových večerů nebo jinak zaměřených minifestivalů, hlásit se k dalším projektům a participovat na nich. Určitě je nezbytné zefektivnit financování kulturních akcí a zabývat se příjmy do rozpočtu Kulturních zařízení Ostrava-Jih (KZOJ), aby bylo možné dramaturgii kulturní sféry realizovat. Nepochybně je nutné leccos podniknout i v oblasti propagace. Jako zastupitelé za Českou pirátskou stranu bychom rozhodně chtěli také pomáhat umělcům a tvůrcům stojícím na startovní čáře jejich umělecké dráhy. Jako politický subjekt, který chce jít vstříc potřebám svých spoluobčanů, chceme podporovat mladé umělce – kapely, divadelní spolky, taneční skupiny a další tvůrčí subjekty, které pomohou utvářet náš obvod jako kulturní a kultivovanou zónu. Vedle finanční injekce jim můžeme pomoci taky najít prostory pro jejich aktivity a zkoušení (nevyužité garáže, volné prostory ve školách atd.), které pro ně budou finančně únosné. Od těchto organizací či začínajících umělců ale současně budeme chtít, aby získávali zkušenosti na akcích pořádaných městským obvodem. Budeme je doporučovat dalším městským obvodům či městům. Zřídíme databázi umělců z Ostravy a okolí a budeme ji udržovat a doplňovat.

Galerie pro našince a nejen pro ně

Také bychom v této souvislosti chtěli upozornit na jednu věc – náš obvod je největší v našem městě, přesto nemá vlastní galerii. To je určitě třeba změnit, proto Piráti chtějí najít prostor, kde by tato galerie mohla vzniknout, a nabídnout ho tvůrcům, kteří zde s námi žijí, ale i těm odjinud. Nebylo by špatné spojit galerii s informačním centrem, které by poskytovalo informace všem, kdo je potřebují, ale také by pomáhalo propagovat tvorbu umělců, kteří s námi žijí a vytvářejí kulturní tvář našeho obvodu.

Ostrava-Jih je obrovský prostor, kde žije řada vynikajících a inspirativních osobností, s nimiž bychom rádi navázali kontakt a společně utvářeli kulturu v největším ostravském obvodu.

Více si můžete o našich plánech v oblasti kultury na Ostravě-Jihu přečíst ve volebním programu.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu