Kulový blesk na základních školách

16. září 2018
Kulový blesk na základních školách

Ředitelé základních škol jsou jmenováni zřizovatelem – městským obvodem Ostrava-Jih – na šestileté funkční období. Po jeho skončení má městský obvod možnost vyhlásit konkurzní řízení na místo ředitele nebo ponechat stávajícího ředitele ve funkci. Doposud bylo dobrým zvykem ponechat úspěšného ředitele základní školy ve funkci. V letošním roce bylo poprvé vyhlášeno konkurzní řízení, a to hned na šesti základních školách v Ostravě-Jihu, tedy na všech, kde ředitelům končilo funkční období.

Již jmenování výběrové komise bylo zvláštní. Za městský obvod měla být členem komise Mgr. Ludmila Večerková. Jedná se o novou ředitelku ZŠ Františka Formana, která si za jeden rok působení na této škole stihla proti sobě poštvat celý učitelský sbor, ten upozornil na chování vlastní ředitelky školskou inspekci. Důvodem bylo, že neučí své hodiny a učitelům náhrady za sebe neproplácí, zatímco v době nepřítomnosti ve škole lektoruje jinde. Školu pak za první rok působení nové paní ředitelky opustilo deset učitelů. Mimochodem byla v této době také zastavena policií při řízení automobilu s 1.36 promile alkoholu v krvi. Městský obvod touto paní, bývalou členkou ČSSD, nahradil velmi úspěšnou ředitelku Mgr. Ivonu Klímovou, která kvalitní pověst školy Františka Formana budovala po více než dvacet let a se kterou byli vždy spokojeni jak učitelé, tak rodiče.

Dalším členem výběrové komise byl jmenován Mgr. Miloš Kosík, Ph.D., který je také novým ředitelem základní školy. Na podzim 2016 byl jmenován ředitelem ZŠ Bohumíra Dvorského, a to přesto, že konkurz na této škole nevyhrál.

A nyní se pojďme podívat na jednotlivé základní školy a průběhy konkurzů.

Na ZŠ Šeříkova v Ostravě-Výškovicích byl od roku 2002 dlouhodobým ředitelem Mgr. Jiří Bakončík. Jedná se mimo jiné o lektora NIDV (Národní institut dalšího vzdělávání), který byl dokonce v roce 2017 oceněn nejvyšším oceněním MŠMT – medailí 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost. Přesto byl po konkurzním řízení vyměněn a novou ředitelkou se stala Mgr. Zuzana Hranická. Žádné informace o Zuzaně Hranické online nenajdete, je však pravděpodobné, že se jedná o řadovou učitelku právě na ZŠ Františka Formana. To je minimálně zvláštní.

Na ZŠ Volgogradská v Ostravě-Zábřehu byl od roku 2003 ředitelem Mgr. Jaroslav Giecek. S vedením základní školy měl mnohaleté zkušenosti, neboť již v devadesátých letech pracoval jako zástupce ředitele na ZŠ Horymírova. V konkurzním řízení také neuspěl a nahradil jej Mgr. Jan Šebesta. Jedná se o dosud řadového učitele ZŠ Zelená, který nemá žádné zkušenosti s vedením základní školy.

Na ZŠ Chrjukinova v Ostravě-Zábřehu je ředitelkou již od roku 2002 Mgr. Jana Mikošková. Konkurzního řízení se zúčastnila jako jediná, tedy neměla protikandidáta. Výběrová komise ji doporučila radě městského obvodu jako vhodného kandidáta, ta ji však přesto nejmenovala ředitelkou a škola v tomto momentě žádného ředitele nemá.

Totožná situace je také na ZŠ Václava Košaře v Ostravě-Dubině. Dlouholetý ředitel Mgr. Vladimír Durčák, který byl v roce 2014 oceněn městským obvodem Ostrava-Jih jako výrazná pedagogická osobnost roku a který je ve funkci od roku 2002, se také svého konkurzu zúčastnil jako jediný zájemce a i on byl komisí doporučen jako vhodný kandidát. Přesto ani on nebyl radou jmenován a také tato škola je proto aktuálně bez ředitele. V obou případech se bude konat nové konkurzní řízení na ředitele školy. Zda se vše stihne do začátku nového školního roku a kdo bude na obě školy jmenován jako ředitel, je zatím ve hvězdách.

Na ZŠ Horymírova v Ostravě-Zábřehu v konkurzním řízení uspěla dosavadní ředitelka Mgr. Marie Lukovská. Také ona je dlouholetou ředitelkou této základní školy, a to od roku 2002. I ona byla v roce 2013 oceněna městským obvodem Ostrava-Jih jako výrazná pedagogická osobnost roku. Rada městského obvodu však doporučení komise nerespektovala a na místo ředitele jmenovala Mgr. Miroslavu Folkovou, která s dosavadní ředitelkou v konkurzu prohrála. A to přesto, že Mgr. Miroslava Folková již byla odvolána z pozice ředitelky hladnovského gymnázia, kde se dopustila velkého množství manažerských chyb. Mimo jiné najímala nové učitele se stejnými aprobacemi, kterých měla škola nadbytek, zatímco někteří pedagogové byli nuceni učit předměty, které nevystudovali. Argumentace paní ředitelky, že aprobovaný zeměpisář nemá daleko k chemii, biologii nebo tělocviku, nezní moc přesvědčivě. Pokud si chcete o nové paní ředitelce udělat vlastní názor, doporučujeme v archívu České televize najít pořad Případ pro reportérku ze dne 13. 4. 2006. Opravdu chcete, aby někdo takový měl na starosti právě vaše děti?

Jediným ředitelem, který tak svou pozici obhájil, je Mgr. Libuše Přikrylová, ředitelka ZŠ Provaznická v Ostravě-Hrabůvce. Zlí jazykové by mohli tvrdit, že je tomu tak, protože se jedná o bývalou členku ČSSD a radní městského obvodu v minulém volebním období. Jedno je však jisté. Paní ředitelka v tom opravdu umí chodit. Za dobu svého ředitelování od roku 2006 byla zároveň nejen radní v letech 2010-2014, ale také v letech 2004-2007 členkou dozorčí rady Domu kultury města Ostravy, v letech 2006-2007 členkou dozorčí rady Ostravského informačního servisu a v letech 2007-2009 členkou dozorčí rady hotelu Atom. V současné době paní ředitelka kandiduje na pozici primátorky města Ostravy a také zastupitele obvodu Ostrava-Jih za politické hnutí Lečo.

V nedávné době se k situaci ve školství vyjádřil školský ombudsman Ladislav Hrzal, který musel letos řešit kolem dvou set dotazů, podnětů a stížností týkajících se mimo jiné konkurzů na ředitele škol. I podle něj by výsledky konkurzů měly být pro zřizovatele škol závazné. O to bychom se jako Pirátská strana rádi zasadili.

Názor na celou situaci si udělejte sami. Je třeba si však uvědomit, že pod výměnou ředitelů i jmenování rady obvodu, která výměnu ředitelů prováděla, je podepsán nechvalně známý radní pro školství na Ostravě-Jih Adam Rykala. Tentýž Adam Rykala, který v tomto momentě figuruje jako číslo jedna na kandidátní listině ČSSD pro podzimní volby do zastupitelstva Ostravy-Jih.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.