Koksovna může podle rozptylové studie za čtvrtinu emisí rakovinotvorného benzoapyrenu

Koksovna může podle rozptylové studie za čtvrtinu emisí rakovinotvorného benzoapyrenu

Ostrava, 21.září 2022 – Rozptylová studie ukázala významný vliv Koksovny Svoboda na ovzduší Moravské Ostravy a Přívozu. Koksovna podle rozptylové studie může za více než čtvrtinu povoleného limitu v oblasti přívozských základních škol. Benzo(a)pyren je látkou prokazatelně způsobující rakovinu, jehož limity dané zákonem jsou bohužel v Ostravě dlouhodobě překračovány. Město proto připravuje další navazující studii, tentokrát zaměřenou na vliv těchto emisí na zdraví obyvatel. Provoz koksovny ohrožuje miliardové investice v okolí a pomalu tráví městskou čtvrť, která je obtěžována nejen rakovinotvornými látkami, ale také výrazným zápachem. Koksovna měla v roce 2021 rekordní zisk, vyrobený koks vyváží do zahraničí.

„Kauzu Přívozské koksovny Svoboda dlouhodobě sledujeme a právě kvůli ní jsme vytvořili aplikaci Větrání bez jedů na adrese vetrani.pirati.cz. Byl to také náš podnět v komisi životního prostředí, na jehož základě vedení města Ostravy zadalo zpracování rozptylové studii mapující vliv závodu na ovzduší,“

komentuje Václav Parchaňský, zástupce Pirátů v komisi a také tvůrce zmíněné aplikace.

Rozptylová studie vypočetla emise rakovinotvorného benzo(a)pyrenu v oblasti ZŠ Gebauerova ve výši 26 % zákonného limitu, měřicí stanice umístěna přímo na zahradě mateřské a základní školy Waldorfské pak dokonce ještě o procento více. Studie také konstatuje, že vliv zdroje pro tyto škodliviny je v posuzované oblasti významný.

„Je třeba dodat, že zákonný imisní limit je v oblasti dlouhodobě překračován i kvůli jiným zdrojům zejména typu lokálních topenišť a zahraničního přenosu. Ale je to právě koksovna, která je nejvýznamnějším bodovým zdrojem znečištění v oblasti. Pokud by tento zdroj přestal ničit své okolí, kvalita života by v širokém okolí vystřelila prudce vzhůru,“

vysvětluje místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu Rostislav Řeha.

Koksovna totiž není pouze zdrojem škodlivin, na které se zaměřila studie, ale i zdroj silného zápachu, ultrajemných prachových částic a dalších látek, které v zákoně stanovený imisní limit přímo nemají. Důsledkem tohoto znečišťování je však pomalá otrava celé městské čtvrti Přívozu.

„Přívoz je architektonicky hodnotnou městskou památkovou zónou, bohužel se ale mj. právě kvůli provozu tohoto závodu a emisím z něj stal špatnou adresou. Nesouhlasíme s tím, aby se celá čtvrť stávala rukojmím provozu jednoho závodu, který de facto brání jejímu rozvoji,“

dodává Václav Parchaňský.

Piráti dlouhodobě prosazují revizi krajského integrovaného povolení závodu tak, aby přestal znečišťovat své okolí. U tohoto zdroje bohužel dosud neexistovala ani rozptylová studie, která by příspěvky kvantifikovala.

„Dnes ji máme, každý si ji může přečíst. Na základě již naměřených dat pevně věříme, že zdravotní studie brzy prokáže vlivy na zdraví našich obyvatel a pak už by neměly být ani pro krajský úřad MSK žádné pochybnosti o tom, že by takový provoz neměl v tomto stavu dál fungovat v centru Ostravy,“

uzavírá Rostislav Řeha.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.