Pronájem zelené plochy o rozloze více jak 4 km<sup>2</sup> za cenu 50 000 Kč za rok spolku Ostravská sportovní, z.s. za účelem výstavby sportovního areálu pro trénink fotbalového dorostu považují Piráti za podezřelou machinaci s obecními pozemky a zbytečnou devastaci zdejší zeleně.

Na ploše bývalého sportoviště u ul. Kpt. Vajdy má vyrůst v nejbližších letech sportovní areál. Dotud je to ještě v pořádku, neboť v územním plánu je plocha bývalého areálu, která zahrnuje celkem 3 různě velká hřiště, vedena jako plocha určená pro sport.

Co ale není v pořádku, je příběh, který se kolem sportovní plochy, která je údajně nebezpečná a plná narkomanů, jak tvrdí zdejší radnice i s podporou pana primátora (o tom, že zde lidé využívají plochu k procházkám se psy nebo děti k hrám se tak moc nemluví), odehrává.

Komu co a za kolik?

Z dohledatelných zdrojů víme, že pronájem pozemků v daném místě odsouhlasila Rada města dne 13. 6. 2017, a to spolku Dynamo Kroměříž, z.s. V době, kdy Rada vydala souhlas s pronájmem pozemku, nefiguroval v rejstříku listin člověk se zřejmou vazbou na bývalé vedení FC Baník Ostrava. Pronájem plochy schválila Rada městského obvodu hned 2 dny poté, tj. 15. 6. 2017. V materiálu pro jednání Rady, který ovšem není online dostupný, se jako jeden z důvodů uvádí nedostatek fotbalových hřišť v Ostravě, a také, že na místě budou trénovat děti z klubů Akademie FC Baník Ostrava, z.s., TJ Sokol Hrabůvka, FC Vítkovice 1919, FC Ostrava-Jih, případně dalších klubů.

Ovšem v usnesení pak skutečnost, že pozemek bude pronajat právě tomuto spolku, chybí, byť už bylo rozhodnuto předem. Znění záměru bylo vyvěšeno na úřední desce pod č. 529/2017 (dnes již bohužel online nedohledatelný dokument), a pronájem byl poté tomuto spolku schválen. Poté trvalo celých 18 dní, než byla podepsána smlouva o pronájmu, pod kterou se podepsal předseda spolku Matouš Hába. Ten se předsedou spolku stal 9. srpna 2017.

Muž s minulostí

Zastavme se tedy na chvíli u osoby pana Háby a u obsahu oné smlouvy o pronájmu, jejíž celé znění si můžete přečíst zde. Ing. Matouš Hába působil do 21. 8. 2017 jako předseda spolku Akademie FC Baník Ostrava a dříve také jako člen představenstva FC Baník Ostrava. Kdo si trochu pamatuje situaci okolo Baníku, tak ví, že v době vlastnění Baníku Petrem Šafarčíkem to s klubem nebylo moc slavné. Mimoto se staral o vedení ekonomické stránky více klubů – slušný přehled poskytuje FB stránka FC Baník Ostrava a příspěvek z 2. 8. 2014, a pro jeho práci měli ne vždy fanoušci Baníku pochopení (např. zde). Milan Baroš si údajně vymínil podmínku svého nástupu, že Hába nebude nadále v Baníku působit, což se také nakonec stalo (více zde).

Matouš Hába je nyní zodpovědný za pozemek o rozloze 42 300 m<sup>2</sup> za cenu 50 000 Kč na rok (tj. cca 1,1 Kč za 1m<sup>2</sup> ) po dobu 30 let.

Smlouva pod lupou

Smlouva o pronájmu pozemku obsahuje několik velmi zajímavých informací. Když to vezmeme od začátku, tak už jen skutečnost, že sídlo spolku Ostravská sportovní, z.s. je stejné jako sídla některých předchozích uskupení, kde Hába působil, je zvláštní. Samotný účel pronájmu pak zní:

„Nájem se sjednává za účelem výstavby dočasných staveb - dvě fotbalová hřiště s umělým povrchem, jedno fotbalové hřiště s přírodní trávou, tréninková loučka a hřiště pro tenis (dále také jen „sportovní areál“).“

Nikde v celé smlouvě se ovšem pořádně neřeší podmínky, jak má areál vypadat a fungovat. Podezřelá je už ovšem samotná suma. Ve srovnání s několika dalšími pronájmy vychází, že cena pronájmu je podhodnocena; tato cena je minimálně 15x nižší, než je tržní hodnota takového pronájmu.

Smlouva navíc neřeší možnosti využití areálu pro veřejnost, například odstavec ve znění

„Nájemce není oprávněn dát bez vědomí a předchozího písemného souhlasu pronajímatele předmět nájmu do užívání třetí straně, kromě krátkodobého užívání části sportovního areálu sportovními kluby a veřejností za účelem provozování sportovních a volnočasových aktivit“

neposkytuje dostatečnou informaci o tom, jak areál budou moci využívat děti, mládež nebo dospělí z okolí.

Pro nemocné není místo

Zvláštní situace nicméně pronájmem nekončí. Den po podpisu smlouvy o pronájmu (tj. 15. 8. 2018) poslal starosta Jihu Martin Bednář žádost panu primátorovi, aby Rada města kladně odsouhlasila prodej objektu na ul. Pavlovova, čp. 2625. Odůvodnění podložil tím, že mezi spolkem Dynamo Kroměříž a Akademií FC Baník Ostrava byla v dubnu roku 2017 uzavřena smlouva o spolupráci. V době, kdy tento dokument putoval na MMO, tak muselo být panu starostovi jasné, že oba spolky spojuje jedna osoba, právě Matouš Hába. Záměr prodeje a jeho administrování svěřila Rada města městskému obvodu dne 20. 9. 2017. V době, kdy záměr prodeje nemovitosti visel na úřední desce magistrátu a městského obvodu (které někteří politici považují za dostatečnou komunikaci s občany), změnil spolek Dynamo Kroměříž, z.s. název, sídlo, a kromě Háby i lidi kolem, a stal se spolkem Ostravská sportovní, z.s. Prodej nemovitosti byl schválen zastupitelstvem města dne 2. 11. 2017. Jak kdo hlasoval, se můžete podívat zde. Zajímavé je, že komise pro strategický rozvoj, životní prostředí a architekturu na svém jednání dne 28. 8. 2017 vyjádřila obavy z prodeje kvůli nejasnému financování a termínu realizace projektu (materiál také není online)

Je pravdou, že o prodeji nemovitosti se uvažovalo dlouho. Původně s ní však byl záměr jiný. Společnost Domov Alzheimer Darkov z.ú. chtěla blok odkoupit a vybudovat zde místo pro lidi s tímto onemocněním. V jednom z bloků budov bývalé nemocnice, který spojovala chodba, se navíc už nyní nachází Sanatorium Jih společnosti OSMED Group a.s., která rovněž nabízí zdravotnické služby, jež jsou pro více jak stotisícový obvod téměř nutností. Proč prodej dopadl, jak dopadl, nám ještě není úplně zřejmé, nicméně zápis ze zasedání zastupitelstva z 2. 11. 2017 poskytuje zajímavá vodítka.

Kupní smlouva, uzavřená dne 27. 11. 2017, reflektuje poctivě všechny náležitosti takových smluv, včetně předkupního práva v případě prodeje. Ale ani zde se nezmiňuje o tom, zda a jak by mohli celý areál využívat obyvatelé Jihu.

Tolik k tomu v roce 2017. A jak vypadá celá záležitost dnes?

Sportovní areál v roce 2018

Brzy po uzavření smlouvy byl areál oplocen a lidé přišli o svůj volný prostor. V současné době se velmi ožehavě v dané lokalitě řeší kácení několika desítek stromů, což už samo o sobě v sídelní struktuře je vždy citelný zásah do životního prostředí, zvlášť když účel není tak pochopitelný. Radnice je zavalena peticemi a nespokojenými občany.

Jejich nespokojenosti využívají i jiné strany a hnutí bez toho, aniž by poukázaly na skutečný problém, kterým je od začátku nedobré zacházení s obecním majetkem a přírodou, a honí tak levné politické body na – v kontextu uvedených faktů – sekundárních problémech.

Základní problémy celé operace

  1. pronájem pozemku za velmi nízkou cenu
  2. využití areálu není otevřené pro jižany jako širokou veřejnost
  3. není zřejmé, jak ve finále bude celý areál fungovat
  4. upřednostňování fotbalu před dalšími sporty
  5. upřednostnění fotbalu před zdravotnickým zařízením
  6. nejasný původ financí pro realizaci projektu
  7. likvidace zeleně za ne úplně opodstatněným účelem

K bodu 4.> Je třeba dodat, že fotbal je ve vedení radnice nejspíš oblíbeným sportem – Martin Bednář působil svého času jako předseda Moravskoslezského krajského fotbalového svazu, kde zakázky získávala i firma Úspěšný klub vlastněná Matoušem Hábou.

K bodu 5.: V době, kdy se náš obvod potýká se stárnutím populace a řeší se, jak budovat bezbariérové byty, Domovy s pečovatelskou službou, chybí domovy seniorů a zdravotnická zařízení celkově, vnímáme jako Piráti tento krok jako neuvážený a lhostejný ke skutečným potřebám obyvatel Jihu.

Jak celou situaci vnímají Piráti?

Piráti podporují mládežnický sport – ostatně, řeší ho i volební program – ale uváženě a citlivě s ohledem na všestrannou podporu všech sportů bez upřednostňování toho či onoho. Primárním cílem je ke sportu přivést děti z našeho obvodu. A i Piráti mají rádi fotbal a dost jich chodí na zápasy nebo sledují fotbalové klání v televizi.

Pokud to bude jen trochu možné, vynasnažíme se najít konsenzus, aby bylo místo otevřené hlavně lidem z Jihu. Protože místo, kde má vyrůst areál, patří hlavně jim.