Marek Pabjan dodatečně jmenován ředitelem ZŠ Kosmonautů 15, radní za hnutí ANO se chytili za nos

Marek Pabjan dodatečně jmenován ředitelem ZŠ Kosmonautů 15, radní za hnutí ANO se chytili za nos

Ostrava-Jih, 10. července 2019 – Pořádný rozruch krátce před koncem školního roku zažila základní škola Kosmonautů 15. Třináct let školu úspěšně vedl ředitel Marek Pabjan a když mu dobíhalo funkční období, byl vyhlášen nový konkurz. Do něj se jako jediný zájemce přihlásil stávající ředitel Pabjan a konkurzní komisí byl doporučen jako vítěz tendru a vhodný kandidát. K velkému překvapení všech pak ale nebylo rozhodnutí komise posvěceno radou městského obvodu Ostrava-Jih, resp. jejími členy z řad hnutí ANO. Místo klidového režimu v období prázdnin tak uvrhli školu, její personál, žáky i rodiče do velké nejistoty. Rozhodnutí rady pobouřilo kromě Pirátů a dalších opozičních stran na Jihu i laickou a odbornou veřejnost. Ředitele podpořila řada subjektů ve svých vyjádřeních a otevřených dopisech. Radní za ANO zřejmě usoudili, že přestřelili, a na mimořádné radě obvodu byl nakonec Marek Pabjan jmenován ředitelem dodatečně.

Dodatečné jmenování ředitele Pabjana je určitě dobrá zpráva pro oblíbenou školu a všechny, kterých se její fungování dotýká. Nad celým postupem radnice při výběru ředitele ale zůstává rozum stát a motivace některých radních pro původní rozhodnutí budí plno otázek. Není to totiž první případ v historii obvodu, kdy rozhodnutí rady nereflektovalo výsledky konkurzu.

Piráti již před volbami deklarovali jako jednu z hlavních programových priorit, aby ředitelem školy byl vždy jmenován právě vítěz konkurzního řízení. Nezávislá komise sestavená z devíti členů by měla zajistit dostatek odbornosti vybraného kandidáta. Po komunálních volbách jsme byli o této prioritě ubezpečeni také všemi politickými stranami, se kterými jsme diskutovali v rámci povolebního vyjednávání.

Konkurzní komise sestává nejen ze zástupců školy samotné a jejího zřizovatele (Ostrava-Jih), ale také ze školské rady, kraje a české školní inspekce. Komise má pouze doporučující stanovisko a konečné slovo při jmenování ředitele školy má vždy rada obce. V odůvodněných případech se dá pochopit, že rada doporučení komise nepodpoří, třeba když není dlouhodobě s prací ředitele spokojená nebo je pořadí kandidátů těsné. To ale není případ ZŠ Kosmonautů a jejího ředitele Marka Pabjana. Za dobu jeho působení se ze školy stala stabilní instituce nabízející nejen běžné třídy, ale také speciální třídy pro děti s logopedickými vadami, či výběrové třídy, kde probíhá bilingvní výuka. Navíc byl jediným kandidátem přihlášeným do výběrového řízení.

Těžko říct, co radní za hnutí ANO k jejich původnímu postoji vedlo. Proč se straničtí kolegové – jmenovitě starosta Martin Bednář, místostarostka Markéta Langrová, místostarostka Hana Tichánková, místostarosta Otakar Šimík a členka rady Jana Hellerová (všichni za hnutí ANO) zdrželi hlasování a zablokovali tak jmenování jediného vhodného kandidáta, se už asi nedozvíme. Hrály roli nějaké osobní intervence, fakt, že se jedná o opozičního zastupitele nebo šlo jen o demonstraci moci? To nevíme, nicméně jsme rádi, že na druhý pokus to vyšlo a nezbývá než doufat, že postupy při obsazování ředitelských pozic na školách v Ostravě-Jihu budou v budoucnu více transparentní.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu