Iniciativa Sepněme Moravskou

Iniciativa Sepněme Moravskou

Iniciativu „Sepněme Moravskou“ jsme chystali pro komunální volby 2018 v Ostravě ještě daleko dříve, než někoho z nás napadlo, že bych se mohl dostat do Parlamentu. S radostí proto oznamuji, že dnes byla jak (znovu)založena místní buňka pirátské strany v Moravské Ostravě a Přívoze, ale také představen náš hlavní projekt.


„Sepněme Moravskou“ je název projektu, který představilo právě založené místní sdružení Pirátů pro Moravskou Ostravu a Přívoz. Smyslem iniciativy je propojit dvě dosud oddělené části obvodu tak, aby se z jednoho konce na druhý dostali chodci, lidé na invalidním vozíku, cyklisté i bruslaři.

„Území obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (MOaP) je od severu k jihu zhruba v polovině rozděleno neprostupnou bariérou v podobě železniční trati a ulice Místecké. Zatímco pro automobily je propojení přes osu Hlavní nádraží a nádraží Ostrava – Střed velmi dobré, chodec prakticky nemá možnost důstojně se dostat z jedné části obvodu do druhé. Po celé délce mezi Hlavním nádražím a nádražím Ostrava – Střed neexistuje ani jeden plnohodnotný přechod,“

vysvětluje autor myšlenky, Pirát David Witosz.

Územní plán města ani nedávno zveřejněný strategický plán přitom s žádnou formou čistě pěšího bezbariérového propojení obou částí obvodu nepočítají. Situace je o to horší, že nedávné rozšíření Místecké ulice způsobilo odříznutí jediné funkční lávky přes železniční trať. V obvodu MOaP dnes žije přes 15 000 obyvatel na každé straně bariéry a Piráti se domnívají, že právě volný pohyb chodců v centrální části je základním předpokladem jeho oživení.

„Je to problém tak velký, a tak chronický, že si paradoxně nikdo ani neuvědomuje jeho závažnost, lidé se s tou bariérou již sžili a berou ji jako každodenní fakt. Vedení města tento problém nejen neřeší, navíc nechávají bez povšimnutí i jeho neustálé zhoršování.“

dodává Pirát David Witosz.

Iniciativa „Sepněme Moravskou“ si klade za cíl vybudování důstojného a hlavně komfortního bezbariérového spojení obou částí obvodu, například v prostoru mezi ulicí Českobratrskou a bývalým nákladovým nádražím. Naším záměrem je, aby se díky nově navrženému stavebnímu řešení dalo přejít přes železnici, Místeckou, Porážkovou ulici a pokračovat oběma směry pěší magistrálou křížem na sever i na jih. Řešení napojí oblasti sídliště Fifejdy a OC Futurum na západním „ostrově“ a Přívoz a historické jádro města na východním. Obyvatel sídliště Fifejdy se tak dostane pěšky do Komenského sadů nebo na Masarykovo náměstí za 15 minut, a to důstojně, pohodlně a bezpečně. Konkrétní podobu řešení budou Piráti prosazovat formou otevřené architektonicko-urbanistické soutěže/hry se zapojením veřejnosti.

Ukázkou toho, že dosavadní koncepce dopravní infrastruktury v centru Ostravy příliš nemyslí na chodce, invalidy a cyklisty, může být oblast kolem nádraží Ostrava – Stodolní. Nedávno zveřejněný projekt rozšíření Místecké ulice v místech bývalého Kotasova stadionu totiž počítá s vedením chodníku podél podjezdu Místecké ulice (prodloužení ul. Nemocniční). Chodci, invalidé i cyklisté se tak napojí z podchodu z ulice Stodolní na 1,5 m úzký chodník, který vznikne jako vedlejší produkt podjezdu pro automobily.

Piráti jsou přesvědčeni, že na navrhovaném propojení obvodu získají všichni, tedy jak jeho obyvatelé obvodu, tak i návštěvníci: - pěší pohyb po městě bude pohodlnější, - dojde k faktickému oživení centra města bez složitých zásahů, - zlepší se situace s parkováním, - dojde k oživení a zhodnocení pozemků kolem železniční trati, které nyní můžeme považovat za brownfield.

Na stavbu propojení je navíc mimořádně příznivá doba. V oblasti se chystá několik projektů; - rekonstrukce železničního uzlu Ostrava, - zmíněné rozšíření Místecké (Cingrovy), - prodloužení Porážkové až k Hlavnímu nádraží, - propojení ulice Cihelní s ulicí Porážkovou.

„Všechny tyto projekty jsou ve stavu záměru, takže se ještě nezačala zpracovávat dokumentace. Chceme dosáhnout toho, aby řešení pěšího propojení bylo její nedílnou součástí. Cena stavebního řešení i navazující pěší magistrály bude zlomková oproti investicím do automobilové a železniční infrastruktury,“

doplňuje pirátský poslanec za MSK Ondřej Polanský.

Na této iniciativě Piráti navíc chtějí také prezentovat otevřený způsob komunikace s obyvateli obvodu.

„Chceme s lidmi tvořit Ostravu společně, ptát se na jejich názory a postoje a pak je promítnout do skutečné podoby města,“

dodává David Witosz.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.