Do ostravských škol míří první ukrajinské děti, město pomáhá s jejich začleněním

Do ostravských škol míří první ukrajinské děti, město pomáhá s jejich začleněním

Ostrava, 16. března 2022 – Místo toho, aby si hrály na vojáky, utíkají před válkou. Ukrajinské děti tvoří až 50 % uprchlíků, kteří míří do Česka. Asi nikdo z nás si nedokáže představit, čím si musely projít. Pro ty šťastnější, které už mají kde bydlet, teď čeká začlenění do našeho vzdělávání a mezi své české vrstevníky. Pomoc města v této oblasti zastřešuje a koordinuje pirátská náměstkyně pro školství a sport Andrea Hoffmannová.


Ostravské školy začalo navštěvovat okolo 70 dětí, nejedná se přitom o konečný počet, z Ukrajiny dál před ruskými okupanty prchají další maminky s dětmi. Nejvíce ukrajinských dětí přijala v posledních dnech Základní škola v Nádražní ulici, která je určená i pro děti s odlišným mateřským jazykem a na cizince je zvyklá.

„Naší prioritou je po krátké době začlenit ukrajinské děti do běžných tříd mezi ostatní žáky. Pomáhají nám v tom sociální pracovníci, samotnou integraci pak už řeší jednotlivé školy,“

uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora pro oblast školství a sportu. Dodala, že město preferuje umísťování dětí do škol v místě jejich současného bydliště.

„Aktuálně už ostravské základní a mateřské školy přijaly 68 žáků. Ostrava má v současnosti celkem 65 mateřských a 55 základní škol, které zřizuje město a především městské obvody. V současné době máme tedy dostatečnou kapacitu pro další ukrajinské děti,“

sdělila náměstkyně primátora.

Ukrajinské děti, které už začaly chodit do školy ostravských škol, procházejí určitou krátkou adaptací na nové školní prostředí.

„Mají například své malotřídky, kde si zvykají. Ale hned poté, v řádu několika dnů, je budeme integrovat mezi ostatní žáky do běžných tříd. Rodiče ale nemusejí spěchat, mají tři měsíce na zapsání svého dítěte do školy. Záleží hlavně na kondici a psychickém stavu dětí. Naší ambicí určitě není, aby ukrajinské děti psaly za týden testy z matematiky a byly na stejné úrovni jako jejich spolužáci,“

vysvětlila Andrea Hoffmannová.

Připravena je také databáze volnočasových, sportovních a zájmových aktivit pro ukrajinské děti a maminky s dětmi. Nabídku vytvořila městská střediska volného času a dům dětí a mládeže. Jedná se o aktivity pro rodiče s dětmi, kroužky a kurzy pro děti. Aktivně nabízí možnost zapojení dětí také sportovní kluby. Mnohé kluby dokonce nabízí bezplatné členství, ale i sbírky potřebného sportovního vybavení pro daného sportovce.

„Děti přicházející z Ukrajiny jsou například výborné gymnastky, tanečnice, atleti či fotbalisté a některé už se i zapojily do sportovních klubů. Tito sportovci a sportovkyně tak mohou ihned navázat na svůj dosavadní život,“

uvedla Andrea Hoffmannová.

Město zároveň vyhledává mezi příchozími ukrajinskými maminkami odbornice, které se mohou uplatnit na školách a ve školských zařízeních.

„Už se nám podařilo některé tyto specialistky a zájemkyně o práci ve školství najít. Také hledáme externí pedagogy pro středisko volného času, kteří by pracovali jak se skupinami rodičů s dětmi, tak v rámci kroužků i dalších připravovaných aktivit,“

prozradila ostravská náměstkyně.

Město Ostrava také školám doporučilo zaevidovat své možnosti vzdělávání ukrajinských dětí a žáků na portálu Shkola. Aktuální informace k tématu začleňování dětí do školní docházky v České republice najdete na webu talentOVA!!!.


Úvodní obrázek zdroj: Petr Broulík


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu