Dětský ráj. Ráj pro děti i pro provozovatelky

Dětský ráj. Ráj pro děti i pro provozovatelky

Dětský ráj v centru Ostravy je oblíbeným místem pro rodiny s dětmi. Běžný uživatel vnímá jen to, jestli je spokojen s úrovní služeb a jestli se tam rád vrací. Provoz tohoto místa je ale soukromé podnikání a komerční využívání pronajatých prostor. Ty patří městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a ten se musí chovat jako dobrý hospodář. Stejně jako Piráti činní na radnici centrálního obvodu. Jedním z principů, které Piráti v politice prosazují, je transparentnost a otevřená komunikace s veřejností.

Provozovatelka Dětského ráje Petra Kunešová je soukromá podnikatelka - za vstup jednoho dítěte do herny uvnitř kavárny platí rodiče 50 Kč, ráj nabízí programy v relacích od 1 000 Kč do 2 200 Kč, zpoplatňuje účast na akcích a zisk generuje hlavně z provozu kavárny. Podmínky provozování Dětského ráje v uplynulých 6 letech byly na ostravské poměry nadstandardní:

  • Dosavadní provozovatelka Petra Kunešová vyhrála výběrové řízení v roce 2013 na dobu deset let. Její nabídka nájemného byla 180 000 ročně, současně s požadavkem na investici do vybavení Dětského ráje ze strany MOaP ve výši 1,5 milionů korun. Druhý účastník v pořadí (který vybrán nebyl) nabídl 300 000 Kč ročně a do vybavení by investoval zcela sám. Paní Kunešová byla komisí složené jen z tehdejšího vedení vybrána s odůvodněním na „komisi bližší koncepci rozvoje“.

  • Obvod Moravská Ostrava a Přívoz dával zároveň provozovatelce každoročně příspěvek na správu Dětského ráje, a to ve výši 120 000 Kč za rok. Nájem provozovatele Dětského ráje byl tedy de facto 60 000 Kč za rok (5 000 Kč měsíčně), fixovaný na 10 let.

  • Ačkoliv měl nájemce dle smlouvy v budovách dělat opravy do výše 10 000 Kč, tak nakonec i celou řadu z těchto oprav realizoval městský obvod. Celková výše všech oprav za dobu nájmu od roku 2013 ze strany MOaP byla ve výši 426 419 Kč.

  • Obvod Moravská Ostrava a Přívoz provedl od roku 2013 do takto pronajatých komerčně využívaných prostor investice do vybavení dětského ráje v celkové výši 2 402 000 Kč.

  • Mimoto získala provozovatelka provozní dotace - od městského obvodu ve výši 70 000 Kč a od statutárního města 50 000 Kč, a dále i dar ve výši 98 000 Kč.

Chceme přistupovat ke všem svým nájemcům stejně, nemůžeme nadále riskovat zvýhodňování jednoho podnikatele na úkor jiných nájemců celého obvodu (jak v nájmech, tak i investicích) a zároveň si klademe za cíl vést výběrová řízení zcela transparentně s veřejnou kontrolou. S ohledem na tyto informace a v návaznosti na prodej provozovny a opakované závažné porušování nájemní smlouvy jsme po dohodě s provozovatelkami na skončení nájmu zvolili jako nejlepší řešení nové transparentní výběrové řízení.

Hlavním zájmem Pirátů je, aby provoz Dětského ráje nebyl přerušen ani omezen a zajistíme, aby se tak nestalo – nezávisle na tom, zda vyhraje toto výběrové řízení stávající provozovatel nebo někdo jiný. Hodnotící komise výběrového řízení bude složena nejen ze zástupců vedení obvodu, ale i odborníků na předškolní výchovu dětí či gastronomie. Věříme, že tento proces povede v Dětském ráji, který je majetkem obvodu a do jehož vybavení obvod investoval několik milionů korun, k udržení stávající úrovně, jak služeb pro rodiče s dětmi, tak nabídky kavárny, v lepším případě k jejímu zlepšení.


Sdílení je aktem lásky

Navrhni úpravu