Dětský ráj. Ráj pro děti i pro provozovatelky

11. května 2019
Dětský ráj. Ráj pro děti i pro provozovatelky

Dětský ráj v centru Ostravy je oblíbeným místem pro rodiny s dětmi. Běžný uživatel vnímá jen to, jestli je spokojen s úrovní služeb a jestli se tam rád vrací. Provoz tohoto místa je ale soukromé podnikání a komerční využívání pronajatých prostor. Ty patří městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a ten se musí chovat jako dobrý hospodář. Stejně jako Piráti činní na radnici centrálního obvodu. Jedním z principů, které Piráti v politice prosazují, je transparentnost a otevřená komunikace s veřejností.

Provozovatelka Dětského ráje Petra Kunešová je soukromá podnikatelka - za vstup jednoho dítěte do herny uvnitř kavárny platí rodiče 50 Kč, ráj nabízí programy v relacích od 1 000 Kč do 2 200 Kč, zpoplatňuje účast na akcích a zisk generuje hlavně z provozu kavárny. Podmínky provozování Dětského ráje v uplynulých 6 letech byly na ostravské poměry nadstandardní:

Dosavadní provozovatelka Petra Kunešová vyhrála výběrové řízení v roce 2013 na dobu deset let. Její nabídka nájemného byla 180 000 ročně, současně s požadavkem na investici do vybavení Dětského ráje ze strany MOaP ve výši 1,5 milionů korun. Druhý účastník v pořadí (který vybrán nebyl) nabídl 300 000 Kč ročně a do vybavení by investoval zcela sám. Paní Kunešová byla komisí složené jen z tehdejšího vedení vybrána s odůvodněním na „komisi bližší koncepci rozvoje“.

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz dával zároveň provozovatelce každoročně příspěvek na správu Dětského ráje, a to ve výši 120 000 Kč za rok. Nájem provozovatele Dětského ráje byl tedy de facto 60 000 Kč za rok (5 000 Kč měsíčně), fixovaný na 10 let.

Ačkoliv měl nájemce dle smlouvy v budovách dělat opravy do výše 10 000 Kč, tak nakonec i celou řadu z těchto oprav realizoval městský obvod. Celková výše všech oprav za dobu nájmu od roku 2013 ze strany MOaP byla ve výši 426 419 Kč.

Obvod Moravská Ostrava a Přívoz provedl od roku 2013 do takto pronajatých komerčně využívaných prostor investice do vybavení dětského ráje v celkové výši 2 402 000 Kč.

Mimoto získala provozovatelka provozní dotace - od městského obvodu ve výši 70 000 Kč a od statutárního města 50 000 Kč, a dále i dar ve výši 98 000 Kč.

Chceme přistupovat ke všem svým nájemcům stejně, nemůžeme nadále riskovat zvýhodňování jednoho podnikatele na úkor jiných nájemců celého obvodu (jak v nájmech, tak i investicích) a zároveň si klademe za cíl vést výběrová řízení zcela transparentně s veřejnou kontrolou. S ohledem na tyto informace a v návaznosti na prodej provozovny a opakované závažné porušování nájemní smlouvy jsme po dohodě s provozovatelkami na skončení nájmu zvolili jako nejlepší řešení nové transparentní výběrové řízení.

Hlavním zájmem Pirátů je, aby provoz Dětského ráje nebyl přerušen ani omezen a zajistíme, aby se tak nestalo – nezávisle na tom, zda vyhraje toto výběrové řízení stávající provozovatel nebo někdo jiný. Hodnotící komise výběrového řízení bude složena nejen ze zástupců vedení obvodu, ale i odborníků na předškolní výchovu dětí či gastronomie. Věříme, že tento proces povede v Dětském ráji, který je majetkem obvodu a do jehož vybavení obvod investoval několik milionů korun, k udržení stávající úrovně, jak služeb pro rodiče s dětmi, tak nabídky kavárny, v lepším případě k jejímu zlepšení.


Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Komentář: Nelze mít finský model školství za české peníze

Ostrava, 26. listopadu 2023 - Většina škol v ČR se v pondělí poprvé od listopadu 89 zapojí do plošné stávky, zatímco ministr školství a premiér se diví a dotazují se, co se děje – vždyť školství je proklamovanou prioritou státu. Část médií a bohužel hlavně pánové Bek a Fiala razí jednoduchý narativ, že učitelům je slíbeno a schváleno 130% průměrné mzdy a tedy vůbec nechápou, kde se vůbec vzala ta nevole. Realita je však mnohem složitější a je potřeba se zamyslet nad tím, co vše zahrnuje schválený vládní balíček opatření a jak probíhá financování škol.

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostravští Piráti si zvolili své předsednictvo

Ostrava, 3. října. 2023 - Každé dva roky si Piráti volí nové předsednictvo místního sdružení, tzv. PMS. V Moravskoslezském kraji jsou předsednictva volena v místních sdruženích Novojičínsko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, Opavské Slezsko a Ostravsko. A protože na Ostravsku vypršel mandát stávajícímu předsednictvu v průběhu září, zvolili si místní Piráti nové PMS.

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava pomůže sportovním klubům a neziskovým organizacím s energiemi, žádat mohou až o 1 milion korun

Ostrava, 22. listopadu 2022 – Sotva se otřepaly z těžké situace během Covidu, stojí před další výzvou – růstem cen energií. Ostravské sportovní kluby a různé neziskové organizace zažívají nelehké období, zmírnit dopady současné energetické krize má pomocná ruka města. Vedení Ostravy i v novém roce nabízí podpůrný dotační program, díky kterému mohou kluby a spolky dostat až milion korun. Celkem je k dispozici ještě 13 milionů korun.