Piráti na ostravském magistrátě

Ostrava je naším společným domovem a Piráti se budou snažit o to, aby se nám zde spolu žilo co nejlépe, a to díky pro občany transparentnímu fungování a hospodaření magistrátu, dostupným a kvalitním službám, efektivní dopravě, atraktivnímu veřejnému prostoru a moderní architektuře, lepšímu životnímu prostředí, kvalitní kultuře, sportovnímu vyžití, udržované zeleni a pocitu bezpečnosti.

Aktuální témata

Náš tým

Odkazy

Navrhni úpravu