Komunální volby v Ostravě

Ostrava je naším společným domovem a Piráti se budou snažit o to, aby se nám zde spolu žilo co nejlépe, a to díky pro občany transparentnímu fungování a hospodaření magistrátu, dostupným a kvalitním službám, efektivní dopravě, atraktivnímu veřejnému prostoru a moderní architektuře, lepšímu životnímu prostředí, kvalitní kultuře, sportovnímu vyžití, udržované zeleni a pocitu bezpečnosti.

Kandidátní listina

11. Mgr. Martin Kučera, 47 let, nakladatel, Piráti

12. doc. Mgr. Jiří Surůvka, 57 let, VŠ pedagog, umělec

13. Ing. Lukáš Černohorský, 33 let, poslanec PSP ČR, Piráti

14. Marta Oškerová, 51 let, grafička, Piráti

15. Ing. Jiří Rajnoch, 30 let, síťový inženýr, Piráti

16. doc. RNDr. PaedDr. Hashim Habiballa Ph.D., 42 let, VŠ učitel - informatik

17. Mgr. Jan Nemček, 32 let, spisovatel

18. Bc. Denisa Kučerová, 33 let, úředník

19. Ing. Ondřej Polanský, 34 let, poslanec PSP ČR, Piráti

20. Ing. Lukáš Rapant Ph.D., 31 let, vědecko-výzkumný pracovník

21. Mgr. Jiří Klega, 36 let, advokát

22. Jonáš Vrchovský, 36 let, event manager

23. Jiří Zahuta, 56 let, dramaturg hudebního klubu

24. Jakub Šusta, 35 let, podnikatel

25. Mgr. Jan Gajdica, 43 let, učitel - hudebník

26. Mgr. Martina Dušková, 31 let, odborná konzultantka vzdělání a sociálních věcí

27. Ing. arch. Jiří Mika, 27 let, architekt

28. Prokop Hampl, 36 let, stavbyvedoucí

29. Daniel Tichý, 21 let, student

30. Lukáš Drlík, DiS., 34 let, metodik v oblasti sociální ochrany

31. Tamara Strachotová, 28 let, zubní instrumentářka

32. Mgr. et Mgr. Veronika Polachová, 27 let, středoškolská učitelka

33. Ing. Ondřej Netočný, 29 let, vývojář, Piráti

34. Ing. arch. Petr Svoboda, 29 let, architekt

35. Gabriela Macečková, 21 let, administrativní pracovnice, Piráti

36. BcA. Jakub Pohl, 33 let, TV technik, OSVČ střihač, kameraman

37. Ing. Jan Struhala, 39 let, soudní tlumočník

38. Ing. Kamil Tomáš, 33 let, projektový manažer

39. Ing. Pavel Sikora, 32 let, kulturní referent

40. Ing. Pavel Kučera, 32 let, programátor

41. Ing. Michal Breškovec, 39 let, IT specialista, Piráti

42. Radim Gál, 33 let, OSVČ

43. Nela Parmová, DiS., 38 let, PR referent, Ostravská univerzita

44. Mgr. Adam Šotkovský, 30 let, logistik

45. Richard Chmelař, 42 let, OSVČ

46. Irena Mazumderová, 59 let, briefing officer u Řízení letového provozou

47. Bc. Markéta Tomášková, 24 let, studentka

48. Ing. David Sedlík, 35 let, softwarový architekt

49. Mgr. Zdenek Pala, 39 let, výtvarník

50. Ing. Daniel Frejek, 45 let, programátor

51. Jan Kočvara, 47 let, strojvedoucí

52. Bc. Zdeněk Nováček, 30 let, dispečer

53. Ing. Martin Koudela, 34 let, logistik

54. Mgr. Pavel Brynda, 36 let, event manager

55. Ing. David Garai, 30 let, jednatel IT firmy

Program

Navrhni úpravu