Ing. Pavel Sikora

Pavel je porubský patriot, v Porubě žije celý život a nehodlá to měnit.

Od absolvování vysoké školy pracuje jako kulturní referent a vedoucí provozu digitálního kina.

Jeho prioritou je mít v Porubě ucelenou kulturní koncepci opírající se o DK Poklad a zachování areálu letního kina.

Mimo kulturní oblast se zabývá také životním prostředím.

Jeho koníčkem je především fotografování industrialu.

Zastávané funkce

Poruba

  • Komise: předseda komise pro rozvoj kultury
Navrhni úpravu