Ing. arch. Jan Moravčík

Tato stránka je zatím ve výstavbě

Zastávané funkce

Moravská Ostrava a Přívoz

  • Komise: člen investiční komise
Navrhni úpravu