Vzdělávání

Vzdělávání není jen škola! - Podpoříme pohyb dětí! - Na vzdělávání se nemůže šetřit! - Chceme zdravé klima ve školách!

Chceme ve společnosti více ohleduplnosti. Chceme spolu umět mluvit. Chceme lidi, kteří se zajímají o své okolí a přichází s novými nápady. Chceme nižší kriminalitu a vyšší volební účast. Investujme proto do vzdělávání – tvořme školy a prostředí plné důvěry, komunikace, spolupráce, bezpečí, kde je cílem rozvinout potenciál každého jednotlivce.

Chceme zdravé klima ve školách!

Zajistíme financování tzv. well-beingu (prostředí dobré atmosféry) nejen pro žáky, ale i pro učitele a další zaměstnance školy. Prosazujeme kvalitní a kulturní stravování ve všech školních jídelnách. Hodláme pokračovat v transparentním výběru ředitelů jako pedagogických lídrů, v rozvoji školních poradenských pracovišť, získávat zpětnou vazbu dětí, rodičů a pedagogů a pracovat s ní!

Na vzdělávání se nemůže šetřit!

Víme, že správa budovy školy stojí opravdu hodně peněz. Navrhujeme proto navýšit finanční prostředky v této oblasti tak, aby zbyl dostatek prostředků také na nákup učebních pomůcek a rozvoj školních projektů obtížně financovatelných z krajských peněz. Zaručíme, že prostředky určené do škol nebudou v rámci rozpočtu využity v jiných kapitolách!

Podpoříme pohyb dětí!

Budeme systematicky rozvíjet pohybovou gramotnost a pozitivní vztah k pohybovým aktivitám ve školách. Dokončíme síť školních víceúčelových hřišť otevřených veřejnosti, dětských a workoutových hřišť, v rámci center volného času chceme vytvářet „sportovní niky“ umožňující cvičit jógu, hrát pétanque nebo šachy a tyto aktivity organizovat a metodicky vést. Rozhýbeme Porubu!

Vzdělávání není jen škola!

O kultuře je třeba přemýšlet jako o jedné z forem vzdělávání, o prostoru pro sociální interakci a relaxaci (zábavu) příznivě ovlivňující duševní zdraví. Budeme podporovat rozmanitost kulturních aktivit a akcí tak, aby si každý našel to své. Nechceme rozhodovat o podpoře či nepodpoře kulturní činnosti na základě vlastních preferencí, ale s cílem zajistit širokou nabídku akcí v rámci různých forem umění, ať je to hudba, divadlo, tanec, výtvarné či vizuální umění.

Pomůžeme vám s organizací a realizací sousedských slavností nebo jiných vašich aktivit a nápadů. Vraťte s námi do ulic Poruby život!