Udržitelnost

Vytvoříme nový klimatický plán! - Doprava může být udržitelná! - Udržitelné zdroje energie! - Zastavíme světelný smog!

Každá generace má usilovat o předání společného okolí v co nejlepší podobě. Město a příroda vůči sobě nestojí v protikladu, jak se nám snaží namluvit konzervativci. Naopak. Jejich vzájemný soulad zvyšuje blahobyt obyvatel a kvalitu života ve městech. Chceme obvod otevřený lidem, aby náš veřejný prostor byl příjemným místem pro trávení volného času a nebyl jen plný dopravního ruchu. Více zeleně, méně smogu a koncepce, která město udělá přívětivějším pro volnočasové aktivity.

Vytvoříme nový klimatický plán!

Součástí našeho klimatického plánu budou adaptační opatření na klimatickou změnu. Při revitalizaci veřejného prostoru budeme věnovat pozornost zeleni s cílem ji prioritně zachovat a rozšířit. Vedle výsadby zeleně budeme umísťovat mlžítka a vodní prvky, abychom ochlazovali město. Zaměříme se také na elektromobilitu, protože konec spalovacích motorů se blíží a je třeba vybudovat úplně novou infrastrukturu pro nabíjení automobilů. S nabíjecími stanicemi budeme počítat při regeneraci sídlišť!

Doprava může být udržitelná!

Mnohem větší prostor plánujeme dát přirozenému pohybu. Tedy chůzi a také jízdě na kole.

Dopravovat se udržitelně musí být pohodlné a bezpečné. Zaměříme na bariéry ve veřejném prostoru. Bezbariérovost komunikací je pro nás prioritou a musí se n ani myslet při každé rekonstrukci ulice, a to nejen na papíře!

Udržitelné zdroje energie!

Připravíme město na komunitní energetiku, podpoříme budování solárních panelů a dalších alternativních zdrojů energie s cílem snížit náklady a energetické nároky.

Vysoké ceny energií hodláme vyřešit snižováním energetické náročnosti budov spravovaných obcí (školy, úřady, nájemní byty), zodpovědnost za budoucnost promítneme do systematického snižování uhlíkové stopy.

Zastavíme světelný smog!

Prosadíme úspornější osvětlení šetrnější k přírodě, proto aby se nejen nám lépe spalo, ale uleví to i peněžence. V rámci úspory energie bychom v méně frekventovaných místech nasadili smart lampy veřejného osvětlení, upravíme lampy veřejného osvětlení tak, aby svítily dolů a ne nahoru. U nového veřejného osvětlení zajistíme možnost nabíjení elektromobilů a elektrokol.