Pirátská politika

Politikům bude vidět pod ruce! - Zveřejníme vše, co můžeme, nikoliv pouze to, co musíme! - Společnosti musí být transparentní! - Nové technologie udělají z Poruby chytrý obvod!

Máme odvahu vnášet do politiky lidskost a důvěru. Vlastním příkladem měníme politickou kulturu na otevřenou, důvěryhodnou a bez poskvrny. Děláme veřejné věci poctivě, slušně a správně.

Politikům bude vidět pod ruce!

Nové technologie umožňují mnohem větší kontrolu a dohled veřejnosti nad chováním politiků i úředníků. Udržíme jmenovité hlasování rady města, online vysílání zastupitelstva i zveřejňování programů, zápisů a materiálů občanům. Zveřejníme přehled hlasování a účastí zastupitelů. V rámci našich uvolněných politiků budeme prosazovat transparentní jednání, bez střetu zájmu!

Zveřejníme vše, co můžeme, nikoliv pouze to, co musíme!

Rozpočet vždy jasně a srozumitelně odůvodníme, aby lidé věděli, za co obec utrácí a proč. S předstihem budeme informovat o plánovaných větších investicích. Chceme zveřejňovat smlouvy i nad rámec povinností zákona, tedy i smlouvy s hodnotou nižší než 50 000 Kč. Zároveň hodláme zveřejňovat i faktury, které vypovídají o reálných částkách vyplacených na základě smluvních vztahů!

Nové technologie udělají z Poruby chytrý obvod!

Nové přístupy umožňují optimalizaci služeb a podporují efektivitu. S pomocí moderních technologií budeme město řídit projektově a strategicky, na základě jasných dokumentů a dat. Na nich budou postaveny naše priority a plány.

Díky rozšířené službě mobilního rozhlasu vám vše důležité pípne přímo v mobilu!

Společnosti musí být transparentní!

V řídicích a kontrolních orgánech společností samosprávy obvodu budeme preferovat odborníky. Prosadíme obsazování pozic na základě výběrových řízení. Znemožníme neprůhledné hospodaření i vyvádění majetku!