Volby 2022 - Komunální program Poruba

Piráti připravili pro Porubu v pořadí již čtvrtý volební program.

Naši základní prioritou bude péče o život ve Porubě. V našem programu se dostávají do popředí mezilidské interakce, zelené plochy nebo čerstvý vzduch, které z pohledu priorit nahrazují beton a cihly.

Obvod příjemný pro život chceme vytvořit na 4 základních pilířích: Lidé, pirátská politika, udržitelnost a vzdělávání.

Čtyři roky jsme vás zastupovali na porubské radnici. V politice jsme obstáli a nemáme se za co stydět. Získali jsme cenné zkušenosti, víme, co je reálné a jaké sliby patří do říše snů. Znovu se ucházíme o vaši důvěru, s promyšleným programem postaveným na hodnotách, kterým věříme – na vzájemném respektu, podpoře aktivních i potřebných, úctě k právu, víře v participaci a dialog.

Chceme vám věnovat svůj čas a energii.

Financování kampaně