Aktuality "Koksovna"

Koksovna může podle rozptylové studie za čtvrtinu emisí rakovinotvorného benzoapyrenu

Koksovna může podle rozptylové studie za čtvrtinu emisí rakovinotvorného benzoapyrenu

Ostrava, 21.září 2022 – Rozptylová studie ukázala významný vliv Koksovny Svoboda na ovzduší Moravské Ostravy a Přívozu. Koksovna podle rozptylové studie může za více než čtvrtinu povoleného limitu v oblasti přívozských základních škol. Benzo(a)pyren je látkou prokazatelně způsobující rakovinu, jehož limity dané zákonem jsou bohužel v Ostravě dlouhodobě překračovány. Město proto připravuje další navazující studii, tentokrát zaměřenou na vliv těchto emisí na zdraví obyvatel. Provoz koksovny ohrožuje miliardové investice v okolí a pomalu tráví městskou čtvrť, která je obtěžována nejen rakovinotvornými látkami, ale také výrazným zápachem. Koksovna měla v roce 2021 rekordní zisk, vyrobený koks vyváží do zahraničí.

Koksovna Svoboda konečně pod drobnohledem, rada města schválila zpracování rozptylové studie

Koksovna Svoboda konečně pod drobnohledem, rada města schválila zpracování rozptylové studie

Ostrava, 7. září 2021 – Konečně! Rada města na svém srpnovém zasedání schválila zpracování rozptylové studie Koksovny Svoboda. Po provedení studie Piráti dlouhodobě volají, ostravská koksovna byla také hlavním impulsem pro vznik pirátské aplikace Větrání bez jedů před dvěma lety. Studie hodnotící dopad koksovny na kvalitu ovzduší se má realizovat v příštím roce. Piráti rovněž opakovaně vyvzývají ke zpracování studie zdravotních dopadů, s tou se zatím bohužel nepočítá.

Pirátská aplikace Větrání bez jedů má novou funkci. Využije i data z nové měřící stanice v Hrušově.

Pirátská aplikace Větrání bez jedů má novou funkci. Využije i data z nové měřící stanice v Hrušově.

Ostrava, 2. března 2020 - Kvalita ovzduší trápí řadu obyvatel Ostravy. Jedním z nejproblematičtějších zdrojů znečištění jsou ostravské koksovny, jejichž problematice se jako Piráti dlouhodobě věnujeme. I proto jsme loni vyvinuli aplikaci Větrání bez jedů, která pomáhá zjistit, odkud vítr (a zápach s jedy) vane. Aplikaci jsme teď navíc rozšířili o informace o naměřených koncentracích polétavého prachu z měřících stanic z celého kraje. V Ostravě byla nedávno zprovozněna v pořadí již pátá měřící stanice v Hrušově, data tak budeme moci čerpat nově i odtud.

Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci - Větrání bez jedů

Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci - Větrání bez jedů

Ostrava, 9. října 2019 – Piráti spouštějí unikátní webovou aplikaci Větrání bez jedů. Aplikace zobrazuje mapu s kombinací předpovědi větru podle numerického modelu a informacemi o zdrojích znečišťování. Aplikace umožní obyvatelům Ostravy, žijícím v částech zasažených nadměrným vlivem průmyslového znečištění zjistit, zda k nim vítr přinese emise z těchto zdrojů a zařídit se podle toho (např. zavřít včas okna).

Piráti odmítají tvrzení koksovny, že není významným zdrojem znečištění ovzduší v Ostravě

Piráti odmítají tvrzení koksovny, že není významným zdrojem znečištění ovzduší v Ostravě

Ostrava, 26. srpna 2019 - Je koksovna Svoboda velkým problémem pro ostravské ovzduší? Piráti tvrdí, že ano a ostře nesouhlasí s tvrzením vedení OKK Koksovny, že zařízení nepředstavuje významný zdroj znečištění v Ostravě. Spor spustila tisková zpráva, kterou koksovna Svoboda vydala minulý čtvrtek. Piráti se vlivem koksovny na ovzduší ve městě zabývají dlouhodobě a chtějí se zasadit o to, aby kraj přezkoumal vydané integrované povolení. To zařízení určuje podmínky provozu. Koksovna tyto závazné podmínky sice plní, podle šetření Pirátů jsou ale dopady jejího provozu na životní prostředí velmi významné.

Další štítky